Header Ads

Header ADS

TSI Insurance เงินกองทุนแกร่งไตรมาส 3 โชว์กำไร 23 ล้านบาท คาดปีนี้เบี้ยประกันโต 32%

                 

 TSI Insurance เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งหลังเพิ่มทุนไตรมาส 4 ปี 2562 ขยายงานรับประกันภัย ส่งผลให้ CAR RATIO ปรับเพิ่มสูงขึ้นทะลุ 500% ไตรมาส 3 ทำกำไร 23 ล้านบาท รวมงวด 9 เดือนมีรายได้รวมกว่า 450 ล้านบาท เน้นงานคุณภาพทั้ง Motor และ Non Motor คาดการณ์สิ้นปีมีเบี้ยประกันภัยรับ 670 ล้านบาท

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบ้าง แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาว ทั้งเรื่องนโยบายการเลือกรับประกันภัยงานที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการลงทุนในระบบ Core Insurance ใหม่ เพื่อรองรับกระแสการเติบโตตลาดประกันวินาศภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้การนำระบบ TSI Easy Connect มาใช้เพื่อเชื่อมต่องานด้านการขายของโบรกเกอร์และตัวแทนประกันภัย ช่วยให้งานบริการลูกค้ามีความราบรื่น มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

"ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มทีมงานด้านการตลาดและฝ่ายรับประกันภัยเพื่อรองรับการเติบโต โดยในไตรมาส 3/2563 งานประกันภัยทั่วไป หรือ Non-Motor มีการเติบโตค่อนข้างสูง ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันภัยวิศวกรรม และประกันภัยเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมขายประกันภัยโควิด สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล" นายธนพลกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานนับจากนี้ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพของการรับงานประกันภัยและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เช่น นายหน้า ตัวแทน บริษัทสำรวจภัย ศูนย์ซ่อมและอู่ ควบคู่กับการหาพันธมิตรใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ ด้านการบริการและสนับสนุนการขาย บริษัทฯ จะยังคงปรับปรุงกระบวนการทำงานและคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านบริการสินไหมอย่างต่อเนื่อง


ด้านนางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี กล่าวถึงผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 171.5 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 23.4 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการรับรู้เบี้ยประกันภัย 111.0 ล้านบาท และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีความในอดีต ซึ่งคดีความได้สิ้นสุดลงและบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ขณะที่อัตราส่วนสินไหมสุทธิลดลงจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 46 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นใกล้เคียงกับปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 512.9 ล้านบาท มีรายได้รวมจำนวน 454.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 210.8 ล้านบาทจากปี 2562 เป็นรายได้จากการรับประกันภัยจำนวน 370 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้เบี้ยประกันภัยที่สามารถรับรู้เป็นรายได้ (Earned Premium) จำนวน 288.5 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรับจากบริษัทประกันต่อ 108.5 ล้านบาท สัดส่วนเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ มาจากงานประเภทรถยนต์ร้อยละ 90 และประเภทอื่นร้อยละ 10 รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นจำนวน 84.1 ล้านบาท

ขณะที่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR RATIO ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด มาตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 และแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะหลังการเพิ่มทุนในไตรมาส 4/2562 โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 601 ล่าสุด ณ ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ร้อยละ 518

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในปี 2563 จะมีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้นประมาณ 670 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากในปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 507.3 ล้านบาท โดยจะมาจากงานประเภทรถยนต์ร้อยละ 85 และงานประเภทอื่นร้อยละ 15

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.