Header Ads

Header ADS

YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ หนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ หนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีหนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) จัดพิธี "การลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)" ดึง 6 องค์กร กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มหาวิทยาลัยมหิดล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามร่วมกันภายในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.อ.รศ. สุธี พานิชกุล (ผู้แทน) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ (ผู้แทน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ร่วมพิธีลงนาม ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.