เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสานเสียง ตั้งการ์ดป้องกันโควิด19 รัดกุมทุกขั้นตอน ย้ำกุ้งไทยปลอดภัย ปลอดโควิด บริโภคได้อย่างมั่นใจ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสานเสียง ตั้งการ์ดป้องกันโควิด19 รัดกุมทุกขั้นตอน ย้ำกุ้งไทยปลอดภัย ปลอดโควิด บริโภคได้อย่างมั่นใจ


เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสานเสียง ตั้งการ์ดป้องกันโควิด19 รัดกุมทุกขั้นตอน
ย้ำกุ้งไทยปลอดภัย ปลอดโควิด บริโภคได้อย่างมั่นใจ


นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ในระดับสูงมาโดยตลอด ด้วยความร่วมมือของ กรมประมง สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนผู้ผลิตกุ้ง และเกษตรกร โดยทุกภาคส่วนเข้มงวดกับมาตรการและแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด19 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความรู้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางการผลิตสัตว์น้ำ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ดำเนินการอย่างเข้มข้น

"ยืนยันกุ้งไทยปลอดภัย การผลิตทุกๆขั้นตอน มีมาตรการที่เข้มงวด ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP (Good Aquaculture Practice) ของกรมประมง ขณะที่ความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม และทีมงานจับกุ้ง มีการควบคุมการทำงาน รวมถึงการเข้าออกฟาร์มอย่างรัดกุม โดยดำเนินมาตรการป้องกันตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความปลอดภัยในการผลิต 100% ส่วนสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร เป็นโรคที่เกิดจากคนสู่คน ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กุ้ง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดๆ" นายบรรจง กล่าว


ด้าน นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งร่วมกันยกระดับมาตรฐานกุ้งไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการระบาดของโควิด19 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้ยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดอย่างเข้มงวด ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับแรงงานในภาคการผลิต ขณะที่กระบวนการเลี้ยงทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของกรมประมง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่จัดจำหน่ายในแหล่งจำหน่าย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่ากุ้งไทย สด สะอาด ปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค

"ขอย้ำว่าในกระบวนการผลิตกุ้ง มุ่งปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิดอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ทั้งพนักงานที่ทำงานในฟาร์ม การลงกุ้งเลี้ยง กระบวนการจับกุ้ง ไปจนถึงการขนส่งเข้าโรงงานแปรรูป ที่ทั้งหมดดำเนินการอย่างรัดกุม จนกระทั่งถึงสถานที่จำหน่าย ที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยทุกครั้ง ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งไทยปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโควิด และบริโภคกุ้งได้อย่างมั่นใจ" นายครรชิต กล่าว

ทั้งนี้ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ว่า สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด19 ในสัตว์น้ำนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคโควิด19 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันนี้ อาทิ SAR CoV2 และ MERS ในสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมาก่อน จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ ด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำที่สด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอ เพื่อความปลอดภัย สอดคล้องกับ คำแนะนำของนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่ระบุว่ามีโอกาสน้อยที่อาหารจะปนเปื้อนเชื้อโควิด19 จากข้อมูลตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็แนะนำให้รับประทานอาหารสุกร้อน ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad