Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จด้วย 3 มาตรฐานด้าน Sustainability ในระดับประเทศและระดับสากลเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จด้วย 3 มาตรฐานด้าน Sustainability ในระดับประเทศและระดับสากล ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืนของ One Platform


กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2563

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”  ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย  บรรลุการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจด้วย‘One Platform’ อสังหาฯครบวงจรแพลตฟอร์มที่ยั่งยืน เดินหน้าคว้าความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองทั้งสิ้นรวม มาตรฐาน ประกอบด้วยการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับอันดับ 1ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัท ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer)บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ปี 2563 ถือเป็นอีกปีที่สำคัญของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน การได้รับจัดอันดับจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจ และกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล บริษัทฯจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักลงทุนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ในฐานะผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 เรามีเป้าหมายที่จะสร้าง One Platform หรือ แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ที่ผสาน 3 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่มด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Synergy) เพื่อสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัทฯ” นายธนพล กล่าวเสริม

สำหรับในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  Investment หรือ THSI) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) พร้อมทั้งยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจาก 692 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในระดับสากล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการประเมินมาตรฐานจาก GRESB ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ที่ทำการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2563 นี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมิน และได้รับคะแนนในหมวดการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Diversified Real Estate Company  นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงถึงการดำเนินการที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.