ซีพีเอฟ ปลดล็อกศักยภาพบุคลากร สู่การเป็น “นักสร้างผู้นำ” แห่งอนาคต - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ซีพีเอฟ ปลดล็อกศักยภาพบุคลากร สู่การเป็น “นักสร้างผู้นำ” แห่งอนาคต

 ซีพีเอฟ ปลดล็อกศักยภาพบุคลากร สู่การเป็น “นักสร้างผู้นำ” แห่งอนาคต 

จัดเสวนาพิเศษ The Creator : Be a Leader Who Creates Future Leaders  

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ The Creator : Be a Leader Who Creates Future Leaders เพื่อสนับสนุนให้ผู้นำได้ปลดล็อกศักยภาพของตน สู่การเป็นนักสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จในงานตามเป้าหมายที่วางไว้โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงของผู้นำจากองค์กรขนาดใหญ่ และผู้นำจากบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตเป็นองค์กรชั้นนำ สามารถบริหารคนรุ่นใหม่ด้วยมุมมองการเป็นผู้นำแบบชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ เพื่อก้าวสู่การสร้างคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้นำแห่งอนาคต 

 

นางสาวพิมลรัตน์  รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ต้องการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยเน้นการทำงานแบบรวดเร็วควบคู่กับคุณภาพ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในโครงการต่างๆเป็นประจำทุกเดือน  แต่ครั้งนี้เป็นการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งในด้านองค์กรและสตาร์ทอัพมาให้ถ่ายทอดเรื่องการทำงานจนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ถ่ายทอดประสบการณ์และพูดคุยถึงปัญหาที่พบในการทำงาน 

 


"ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดให้มีวิทยากรภายนอกมาร่วมเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมาก และในครั้งถัดไปทีมงานจะรวบรวมและจัดหัวข้อเสวนาโดยใช้ผลการสำรวจความคิดเห็นว่าผู้นำแต่ละท่านต้องการเพิ่มเติมทักษะด้านใดแก่ผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้าง  เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ซึ่งในที่สุดจะทำให้เกิดการต่อยอดและนำไปพัฒนาการทำงาน เป็นประโยชน์สูงสุดให้องค์กรต่อไป " นางสาวพิมลรัตน์กล่าว 

 

สำหรับวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นายอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด (SCG-CBM) ที่ร่วมเสวนาในหัวข้อ การบริหารTalent ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และการสร้าง Talent ใน way ใหม่ ขณะที่นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Ookbee  ร่วมแบ่งปันในหัวข้อ คนรุ่นใหม่นำองค์กรและนำคนรุ่นใหม่ ให้สามารถdrive performance, fail fast learn fast  โดยผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนมุมมองการเป็นผู้นำ เรียนรู้เส้นทางการเดินทางสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรอยู่รอดในยุค Digital Disruption และรู้วิธีปลดล็อคศักยภาพทีมงานก้าวสู่การสร้าง Agile & Innovation Culture 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ไตรภูธร  หนึ่งในนักสร้างผู้นำที่เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้มีประโยชน์มากทำให้ได้รู้แนวความคิดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ขณะที่ตนมีน้องในทีมที่ต้องดูแล จึงต้องคอยให้คำแนะนำ ให้โอกาสได้ลองผิด ลองถูกและร่วมรับผิดชอบในผลลัพธ์ หากเกิดความผิดพลาดก็ต้องเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไข ส่วนเรื่องของการชี้แนะหรือชี้นำขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆ เพราะในบางครั้งจำเป็นต้องชี้นำหากน้องมีประสบการณ์ในงานน้อย ส่วนถ้าเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน  

 

ขณะที่นางสาววิภาวินี ชัยสุทธิโรจน์ อีกหนึ่งนักสร้างผู้นำ กล่าวว่า ได้เรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำที่ดี และการบริหารทีมที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ ที่สำคัญคือการให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพซึ่งจะทำให้เกิดการเป็นผู้นำ ตนเองรู้สึกประทับใจที่ได้มาเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ได้ความรู้ใหม่ๆ เปิดประสบการณ์ที่แตกต่างที่จะสามารถนำไปต่อยอดในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ การสร้างนักสร้างผู้นำ เป็นหนึ่งในกลยุทธด้านการพัฒนาบุคลากรของซีพีเอฟ ด้วยตระหนักดีว่า “คน” คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad