Header Ads

Header ADS

​กรมพัฒน์ฯ เผยธุรกิจ“กล่องและบรรจุภัณฑ์กระดาษ” บูม รับค้าออนไลน์-ระบบขนส่งเติบโต

 

img

​กรมพัฒน์ฯ เผยธุรกิจ“กล่องและบรรจุภัณฑ์กระดาษ” บูม รับค้าออนไลน์-ระบบขนส่งเติบโต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย “ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ” บูมสุดๆ รองรับการเติบโตของการค้าออนไลน์ และการขนส่งที่พัฒนาดีขึ้น ยอดตั้งใหม่ 11 เดือนปี 63 มีจำนวน 40 ราย เพิ่ม 14.29% ระบุธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตสูง หากลงทุน ต้องพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ และเน้นปกป้องสิ่งแวดล้อม
         
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดตั้งธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษในช่วง 11 เดือน ปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) มีจำนวน 40 ราย เพิ่มขึ้น 14.29% มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.89% ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่อง เพราะกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ไม่ใช่ใช้เฉพาะในภาคอุตสาหกรรม แต่ยังใช้เพื่อการบรรจุสินค้าและเพื่อการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคของภาคธุรกิจ และยังมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และธุรกิจขนส่งสินค้า ทำให้กล่องกระดาษยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจนี้มีโอกาสขยายตัวและน่าลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
         
“ปัจจุบันความต้องการใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก ทั้งที่ใช้ในการขนส่งพัสดุสิ่งของ หรือใช้เพื่อบรรจุหีบห่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องพัสดุไปรษณีย์ กล่องบรรจุภัณฑ์หูหิ้วสำหรับผลไม้ กล่องรองเท้า กล่องอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ กล่องบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือกล่องบรรจุเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และธุรกิจขนส่ง ที่ต้องใช้เพื่อบรรจุสินค้าและขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยเฉพาะกล่องกระดาษเพื่อการขนส่ง จึงเป็นโอกาสของผู้ที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจ เพราะธุรกิจนี้ ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก”
     
ทั้งนี้ ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีมูลค่าสูงถึง 176,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.58% โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากนิติบุคคลขนาดใหญ่ 69.63% และนิติบุคคลขนาดเล็ก 16.37% โดยธุรกิจส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เขตภาคกลางและกรุงเทพฯ และหากดูรายได้ย้อนหลัง 3 ปี (2559-61) พบว่ารายได้รวมของกลุ่มธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น และระบบการขนส่งที่พัฒนาดีขึ้น ทำให้กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นที่ต้องการมากขึ้น
         
อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนทำธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารแห้งและอาหารเดลิเวอรี่ต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์สินค้า ทำให้มีความต้องการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สวยงาม จึงต้องผลิตให้ตรงตามความต้องการ เน้นการออกแบบ ดีไซน์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และดึงดูดใจผู้บริโภค รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล)
         
ปัจจุบันธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่ดำเนินกิจการอยู่ มีจำนวน 1,190 ราย คิดเป็น 0.15% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ มีมูลค่าทุน 35,046.52 ล้านบาท คิดเป็น 0.19% ของทุนธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ โดยธุรกิจส่วนใหญ่ดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัด มีจำนวน 994 ราย คิดเป็น 83.53% มูลค่าทุน 28,691.89 ล้านบาท ธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 526 ราย และทุนจดทะเบียน 1.01-5.00 ล้านบาท จำนวน 392 ราย ส่วนการเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2563 มีการเพิ่มทุน 135.50 ล้านบาท ลดลง 0.59%

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.