Header Ads

Header ADS

สวยน่าชม! เผยภาพชนะประกวด "ป่าชายเลนปากน้ำประแส" ป่าน่าเที่ยวแห่งจังหวัดระยอง


 สวยน่าชม! เผยภาพชนะประกวด "ป่าชายเลนปากน้ำประแส"

ป่าน่าเที่ยวแห่งจังหวัดระยอง

                                                                               

กรุงเทพฯ 25 ธันวาคม 2563  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่ายห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Allianceเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการลดโลกร้อนและขยะทะเล ในการนี้มีผลงานจากนักท่องเที่ยว และช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 400 ภาพ โดยถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองในมุมมองต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

·     รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร จากผลงานภาพชื่อ วิถีชีวิต

·     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณสุวิมล ยืนยงค์ จากผลงานภาพชื่อ ยามเย็น”                 

·     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณธนกฤต สิงหกลางพล จากผลงานภาพชื่อนั่งเรือชมธรรมชาติ

·     รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

·     รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณคณิน สอนสกุล จากผลงานภาพชื่อ นกกินเปี้ยว

·     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณธนกฤต โสทนา จากผลงานภาพชื่อ ต้นกล้า”                 

·     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ด.. วชิญาพร ปาลาศ จากผลงานภาพชื่อป่าชายเลนปากน้ำประแสในจินตนาการของหนู

·     รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

โครงการ Dow & Thailand Mangrove Allianceหรือ "ดาว และ เครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย" เป็นโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนโครงการแรกที่เน้นการปลูกและสร้างกลไกการดูแลอย่างยั่งยืนทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมานานกว่า 12 ปี  ทั้งสามองค์กรได้ผนึกกำลังเดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยร่วมขับเคลื่อนโรดแมปยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามันอย่างมีส่วนร่วม ครอบคลุม 5 จังหวัด รวม 5,000 ไร่ ตลอด 5 ปี ตั้งเป้าสร้างเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของประเทศ พร้อมริเริ่มพัฒนากลไกทางการเงินจากคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีปากน้ำประแสเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินโครงการก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญในจังหวัดอื่น ๆ

 

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้สึกให้อยากมาท่องเที่ยวที่ ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” 2) ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ 3) ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 4) ชื่อและคำบรรยายภาพถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ และ 5) เทคนิคในการใช้ถ่ายภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส และชมรมถ่ายภาพกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมคัดเลือกและตัดสิน

 

ติดตามชมผลงานภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่Dow Thailand Facebookhttps://www.facebook.com/DowThailandGroup/ และชมคลิปวีดีโอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ได้ที่ https://youtu.be/SWqSya-MnEU

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.