“CAT เพาะพันธุ์ดี” นำนวัตกรรม CAT Digital Farm หนุนกลุ่มเกษตรกรนาข้าว - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

“CAT เพาะพันธุ์ดี” นำนวัตกรรม CAT Digital Farm หนุนกลุ่มเกษตรกรนาข้าว


  “CAT เพาะพันธุ์ดี” นำนวัตกรรม CAT Digital Farm หนุนกลุ่มเกษตรกรนาข้าว

       

          โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อ.พนมทวน      จ.กาญจนบุรี  ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ CAT Digital Farm  

            นายปิยะ  รัชตวรคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ในฐานะผู้จัดการโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี เขตตะวันตก ได้ส่งมอบระบบ CAT Digital Farm ให้กับนายอัครภูมิ  สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  และ นายแรม เชียงกา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรอัจฉริยะ โดยนวัตกรรมระบบ Digital Farm ครบวงจร ประกอบด้วย 1.ระบบ IoT Smart Farm ลดต้นทุนการผลิตโดยแปลงเกษตรอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน  2.ระบบ Farm Management ซอฟต์แวร์บริหารจัดการออกแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก และบริหารคลังสินค้า (Inventory) ได้รวดเร็วแม่นยำ เพื่อควบคุมผลผลิตของสมาชิกในช่วงเวลานั้นๆให้ตรงความต้องการของตลาดให้ผลผลิตได้ราคาดี   3ระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คือการเชื่อมโยงระบบซอฟท์แวร์บริหารของวิสาหกิจชุมชนเข้ากับตลาดออนไลน์ รวมทั้ง CAT Digital  Farm ยังเชื่อมต่อระบบ QR Trace เพื่อแสดงต้นกำเนิดสินค้าและรับรองว่าเป็นสินค้าปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ มกอช. ช่วยให้สินค้าของชุมชนได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตอบสนองผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้ตรงความต้องการและเพิ่มความสามารถแข่งขันในตลาด


          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2562 จากชุมชนเกษตรกรนาข้าวที่รวมตัวกันในปี 2549 เพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาผลผลิต  ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง      โรคแมลงระบาด และปัญหาจากภัยธรรมชาติ  ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรยุคใหม่มีความเข้มแข็ง  สามารถใช้องค์ความรู้แก้ปัญหาสร้างอำนาจต่อรองราคาข้าวเปลือก      การจัดหาปัจจัยการผลิตมาสนับสนุนสมาชิก  ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยการเตือนภัยการระบาดโรคแมลงและพยากรณ์อากาศ   นอกจากนี้ได้อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์ไม่เผาตอซัง ลดการใช้สารเคมีด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน  นำสิ่งเจือปนจากการสีข้าวไปทำปุ๋ยอินทรีย์ และใช้แกลบดิบทำเชื้อเพลิงโดยแกลบที่เผาแล้วยังนำไปผสมทำปุ๋ยอินทรีย์เป็น Zero Waste    

            การสนับสนุนเทคโนโลยีระบบ CAT Digital Farm จะช่วยในการยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การจัดการ การตลาดและกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น  โดยนับเป็นอีกหนึ่งการสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ที่มุ่งนำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลของ CAT ส่งเสริมเกษตรกรไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย สามารถใช้ประโยชน์นวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาอาชีพการเกษตรไทยยุคใหม่ต่อยอดสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ก่อนหน้านี้ โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”  ได้พัฒนา CAT Digital Farm โซลูชันต้นแบบเกษตรดิจิทัลครบวงจรเมื่อเดือนกันยายน 2563  เริ่มใช้งานเป็นแห่งแรกกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad