Header Ads

Header ADS

ผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จากอินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล CIO50 ASEAN 2020 จาก IDG

 


ผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จากอินโดรามา เวนเจอร์ส

คว้ารางวัล CIO50 ASEAN 2020 จาก IDG

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 17 ธันวาคม 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก โดยนายเชคเกอร์ กุมาร์ อากาวาล ประธานและผู้อำนวยการโครงการด้านโกลบอล อีอาร์พี และดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ได้รับรางวัลผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดีเด่นระดับอาเซียน “CIO50 ASEAN 2020” จัดโดยInternational Data Group (IDG) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี (CIO) 50 อันดับแรกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างความยืนหยุ่น และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

นายอากาวาล เป็นประธานโครงการด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ของไอวีแอล ที่นำระบบ S/4 Hana ซึ่งเป็นระบบ ERPของ SAP มาปรับใช้ในทุกฟังก์ชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิผล และทำให้ธุรกิจของไอวีแอลมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโอลิมปัสของไอวีแอล ที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านต้นทุน คาดว่าจะสามารถประหยัดได้ประมาณ 350 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในธุรกิจของไอวีแอลใน 33 ประเทศทั่วโลก ก่อให้เกิดโซลูชันทางการบริหารธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การจัดหาวัตถุดิบ ห่วงโซ่อุปทาน การขาย และทรัพยากรบุคคล

 

ทั้งนี้ การพิจารณารางวัล CIO50 ASEAN 2020 ได้รับการประเมินจาก 3 เสาหลัก ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ และความยืนหยุ่น โดยเป็นการยกย่อง CIO ที่นำการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ และมีความมุ่งมั่น ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี2563 มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกกว่า 160 คน จากหลายประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และฮ่องกง

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CIO50 ASEAN คลิกhttps://www.idg.com.au/cio50/

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.