Header Ads

Header ADS

เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต ในงานนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4”

 


เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต

ในงานนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4”

เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแห่งอนาคตก่อนใคร!บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดและ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใจกลางชุมชน เพื่อเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนที่มีความสนใจมาสัมผัสความล้ำของ “5 อาชีพแห่งอนาคต ได้แก่ นักเทคโนโลยีการสำรวจ (Survey Technologist) นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง (Coding Game Developer) นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Eco Designer) นักพัฒนาวัคซีน (Vaccine Developer) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Technology Agriculturist)ในงานนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4” ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 .  ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ซึ่งจะมาพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มในรูปแบบของอินเตอร์แอคทีฟเวิร์คช็อป ซึ่งจำลองโลกแห่งการทำงานในอนาคตของแต่ละอาชีพสะเต็มอย่างสมจริง พร้อมทั้งทำความรู้จักและเพลิดเพลินกับกิจกรรมจากอาชีพในสาขาสะเต็มอื่นๆ อีกกว่า 10 อาชีพภายในงาน เปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน!

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers ที่ https://www.facebook.com/Enjoy-Science-Careers-1095351660507914

# # #

เกี่ยวกับโครงการ ”Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

โครงการ รัฐร่วมเอกชน ระยะยาว 7 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,160 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) เป็นผู้บริหารโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.