Header Ads

Header ADS

อาลีบาบา กรุ๊ป ได้จัดทำ Line Official Account ของประเทศไทย ชื่อว่า “Alibaba Group TH”


อาลีบาบา กรุ๊ป ได้จัดทำ Line Official Account ของประเทศไทย ชื่อว่า “Alibaba Group TH” 

เนื่องด้วยอาลีบาบา กรุ๊ป ได้จัดทำ Line Official Account ของประเทศไทย ชื่อว่า “Alibaba Group TH” โดยในไลนนี้พี่ๆสื่อมวลชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่อัพเดทเกี่ยวกับ Alibaba News ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนร่วมเป็นสมาชิกผ่านไลน์นี้นะคะ ทั้งนี้ได้ส่งวิธีการเข้าสมัครสมาชิกตามภาพมาให้นะคะ พี่ๆสื่อมวลชนท่านใดสมัครแล้ว ขออนุญาตยืนยันเพื่อได้แจ้งทาง Admin ของระบบทราบนะคะ 


หมายเหตุ 

1. เมื่อ Scan QR Code แล้ว ในขั้นตอนที่ 2 จากภาพ ให้กด ตรงรูป Sign Up (ป้ายสีแดง) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

2. เมื่อกรอกรายละเอียดในการสมัครครบแล้ว ให้กดส่งข้อมูล จะมี รหัสตัวเลข ส่งมาที่อีเมล์ที่ให้ไว้ ให้นำมากรอกเพื่อยืนยันตัวตน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.