Header Ads

Header ADS

อาลีบาบา บิซิเนส สคูลเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นที่ 3


 อาลีบาบา บิซิเนส สคูลเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นที่ 3

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการไทยทั้งธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลสามารถสมัครได้แล้ววันนี้

 

กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2563 – อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันฝึกอบรมภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ปร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนในภูมิภาค Gobi Partners เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นที่ 3 สำหรับประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและผลักดันให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมและธุรกิจแบบดิจิทัลสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้ดีขึ้น ผู้ประกอบการไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึ 31 มกราคม 2564

 

ตั้งแต่ปี 2562 อาลีบาบา บิซิเนส สคูล จัดโครงการNetpreneur มาทั้งสิ้น 7 รุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 300 รายที่ได้รับการฝึกอบรม ที่ผ่านมีผู้ประกอบการไทยกว่า 70 ราย เข้ารับการฝึกอบรม ในปัจจุบัน โครงการได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากเดิมที่มีเพียงรูปแบบออฟไลน์เท่านั้น โดยจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ต้องการพัฒนาธุรกิจไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบอาลีบาบา บิซิเนส สคูล คาดการณ์ว่าการอบรมในรูปแบบออนไลน์จะช่วยขยายการเข้าถึงของโครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย


หลักสูตรอบรมออนไลน์เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้าถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากอาลีบาบาและประเทศจีน อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์คล้ายๆ กันจากภูมิภาคเดียวกัน ผ่านการฟังบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการฝึกอบรม ผู้ร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน ความสำเร็จของอาลีบาบา อุปสรรคและความพยายามที่นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและแนวทางในการบริหารที่นำพาให้ อาลีบาบาเติบโตจากบริษัทสตาร์ทอัพที่เริ่มก่อตั้งมาเป็นไปเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซ ที่สร้างอีโคซิสเท็มเต็มรูปแบบอย่างทุกวันนี้

 

อาลีบาบามีบทบาทนำในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมหาศาลและนำมาสู่การค้นพบแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด วิกฤติโควิด-19 เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาลีบาบาจึงพัฒนาหลักสูตรมาเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น เราหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมหลักสูตรจากภูมิภาคต่างๆ และช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้

นายจาง ยู่ พาร์ทเนอร์ที่ อาลีบาบา กรุ๊ปและรองประธานกรรมการ กล่าว

 

ผู้ร่วมโครงการที่สมัครหลักสูตรออนไลน์ของอาลีบาบา Netpreneur จะได้รับ:

 

       ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน

       การเรียนรู้บทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆ และเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาของประเทศ

       ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาลีบาบาอีโคซิสเท็ม รวมถึงบทเรียนและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการแลกเปลี่ยนโดยผู้บริหารอาลีบาบา

       ข้อมูลเชิงลึกของเทรนด์สมัยใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ใช้พัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน

       ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบธุรกิจและรูปแบบกลยุทธ์และวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

 

หลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur รุ่นใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของโปรแกรมออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตรฯ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจคเมื่อจบหลักสูตรเพื่อให้ให้ทดสอบความสามารถและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับสิทธิพิเศษในการเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน เมื่อมาตรการด้านการเดินทางได้รับการผ่อนปรน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเกณฑ์การรับสมัครได้ที่นี่

 

# # #

 

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป                    

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกแห่งทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการค้าแห่งอนาคต อาลีบาบามีวิสัยทัศน์ที่จะให้ลูกค้าได้พบปะ ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลที่อาลีบาบา และตั้งเป้าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 102 ปี

 

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล

อาลีบาบา บิซิเนส สคูลสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมผู้ประกอบการ เยาวชนและสตรีทั่วโลกโดยการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจดิจิทัลในการนำไปสู่การพัฒนาที่เท่าเทียม หลักสูตรอบรมเน้นให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลมาสร้างผลกระทบทางสังคมและร่วมมือกับผู้ประกอบการด้วยกันเองและภาครัฐเพื่อผลกระทบในวงกว้าง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการดิจิทัลและนักธุรกิจกว่า 700 ราย จาก 29ประเทศที่ผ่านการอบรมโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ที่ได้แบ่งปันการเรียนรู้กับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี นักปฏิบัติและนักเรียนในประเทศกว่า 2 ล้านราย

 

เกี่ยวกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) มีผลประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม2560 สำนักงานจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง

 

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านทั้งการสนับสนุนเงินทุนและการให้องค์ความรู้ในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อนก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง

เกี่ยวกับ Gobi Partners

Gobi Partners เป็นบริษัทกองทุนร่วมลงทุนบริษัทแรกๆ ที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่เอเชียเหนือ เอเชียใต้และอาเซียน         โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกกองทุน (AUM) มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ34,000 ล้านบาท) สำนักงานใหญ่ของ Gobi Partners ตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์และเซี่ยงไฮ้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งธุรกิจไปจนถึงระยะขยายธุรกิจ ในตลาดเกิดใหม่และตลาดยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่ (Underserved Market)

Gobi Partners ก่อตั้งในปี 2545 และมีการระดมทุนทั้งสิ้น13 กองทุน สำหรับ 270 บริษัทสตาร์ทอัพ มีสาขาใน 12 แห่งทั่วโลก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปักกิ่ง โฮจิมินห์-ซิตี้ ฮ่องกง จาการ์ตา การาจี กัวลาลัมเปอร์ ลาฮอร์ มะนิลา ริยาด เซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.