Header Ads

Header ADS

PwC ประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ผืนป่า ปีที่ 9

PwC ประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ผืนป่า ปีที่ 9

กรุงเทพ, 14 ธันวาคม 2563 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท PwC ประเทศไทย นำโดย นาย ไพบูล ตันกูล หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้าสายงานความรับผิดชอบขององค์กร (แถวหลัง ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ทีมพนักงานจิตอาสา และนักศึกษาฝึกงานจำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ผืนป่า ปีที่ 9 (Support the Rangers, Save the Forest, Year 9) ณ เขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมอบแผงโซลาร์เซลล์ ชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ กระเป๋าแพทย์สนาม และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในเขตอุทยาน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องเล่นสนาม พร้อมช่วยกันทาสีและซ่อมแซมอาคารของโรงเรียนบ้านรวมไทยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.