Header Ads

Header ADS

คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งเพื่อสานต่อการทำงานเพื่อเด็กในประเทศ

 


คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยคนใหม่

เข้ารับตำแหน่งเพื่อสานต่อการทำงานเพื่อเด็กในประเทศ

กรุงเทพฯ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แต่งตั้งนางคิม คยองซัน เป็นผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ  ประจำประเทศไทยคนใหม่ หลังจากที่ผู้อำนวยการคนเก่าครบวาระการดำรงตำแหน่ง  โดยนางคิมมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในด้านการผลักดันนโยบาย การบริหารโครงการ และการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเธอจะนำทีมยูนิเซฟส่งเสริมพันธกิจต่อเด็กและครอบครัว ผ่านการทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งในภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรด้านการพัฒนาและชุมชนต่าง ๆ

 

นางคิม คยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนใหม่ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับยูนิเซฟในประเทศไทย ฉันพร้อมสานต่องานสำคัญที่ยูนิเซฟได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรในการเข้าถึงเด็กที่เปราะบางที่สุด และพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มสิทธิของเด็ก ฉันรู้สึกชื่นชมความก้าวหน้าด้านเด็กของประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในภูมิภาคอย่างแท้จริง ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีอุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ ที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังต้องเผชิญทั้งในสถานการณ์ปกติและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กทุกคน ผ่านการดำเนินการที่สร้างสรรค์ ชัดเจน และยั่งยืน”

 

นางคิมได้ร่วมงานกับองค์การยูนิเซฟตั้งแต่ปี 2544 โดยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านโครงการพัฒนาและผู้จัดการด้านการระดมทรัพยากรในประเทศซูดาน ที่ปรึกษาระดับสูงสำหรับองค์การสหประชาชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ และล่าสุดคือผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศปานามา นางคิมยังมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกลยุทธ์และการพัฒนาความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานภาคประชาสังคม

 

นางคิมถือสัญชาติเกาหลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยรัทเจอร์ส และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ปัจจุบันสมรสแล้วและมีลูกสาวสองคน ลูกชายหนึ่งคน

 

นางคิมได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายโธมัส ดาวิน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Global Innovation ขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่

###

 

เครดิตภาพ: ยูนิเซฟ/คงเดช กี่สุขพันธ์

 

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟทำงานเพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทั่วโลก ยูนิเซฟทำงานร่วมกับพันธมิตรใน 190 ประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยมุ่งเข้าถึงเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดและกลุ่มเด็กที่ตกหล่น เพื่อประโยชน์แก่เด็กทุกคนในทุกพื้นที่

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ ได้ที่www.unicef.org/thailand และสามารถติดตามได้ทาง ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.