Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์บุรีรัมย์”ช่วยผู้ปลูกดาวเรือง ประสานพาณิชย์จังหวัด ผู้ว่าฯ วัด ช่วยสั่งซื้อ

img

“พาณิชย์บุรีรัมย์”ช่วยผู้ปลูกดาวเรือง ประสานพาณิชย์จังหวัด ผู้ว่าฯ วัด ช่วยสั่งซื้อ

“พาณิชย์บุรีรัมย์”ประสานพาณิชย์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ วัดวาอาราม ช่วยสั่งซื้อดอกดาวเรืองจากเกษตรกร แก้ปัญหาราคาตกต่ำ หลังเจอโควิด-19 รอบใหม่ กระทบการจำหน่าย

นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่บ้านหนองไม้งาม ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและจัดส่งดอกดาวเรืองแหล่งใหญ่ของประเทศ โดยได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ผลิต สถานการณ์การตลาด และช่วยหาช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรือง หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ ทำให้ประสบปัญหาการจำหน่าย

ทั้งนี้ ในช่วงปกติ เกษตรกรสามารถจำหน่ายดอกดาวเรืองได้ในราคาดอกละ 0.80-1.50 บาท แต่หลังจากเกิดโควิด-19 รอบใหม่ จึงประสบปัญหาในการจำหน่าย ราคาลดลงเหลือ ดอกละ 0.15-0.20 บาท ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุน ค่าแรงงานในการบรรจุ เก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง

“สำนักงานฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยได้ประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้วัดและองค์กรทางศาสนาในพื้นที่ ที่สนใจใช้ดอกดาวเรือง ให้ช่วยสั่งซื้อกับเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ”นายปรารภกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่ลุงตรี เบอร์ติดต่อ 089 5800865, 098 3401255 หรือกลุ่มดาวติ๋ว ดาวเรืองบุรีรัมย์ 089 9479940 หากสั่งซื้อดาวเรืองตั้งแต่ 200,000 ดอกขึ้นไป เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองจะจัดส่งให้ฟรีไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.