Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ อบรมยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจ

img

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ อบรมยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจปี 64 หวังช่วยเพิ่มทางรอดให้กับธุรกิจ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการลงทุนประกอบธุรกิจ ตั้งเป้ามีผู้ผ่านประเมินปีนี้ 40 ราย สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มี.ค.64
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ จะทำโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจปี 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐาน โดย แฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบ่มเพาะองค์ความรู้และทักษะการสร้างมาตรฐานธุรกิจ ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละธุรกิจ และยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการเป็นรายธุรกิจ รวมทั้งการช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดต่อยอดจากการศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นต้นแบบที่ดี ตั้งเป้าปีนี้ จะมีธุรกิจที่ผ่านการตรวจประเมินจำนวน 40 ราย 
         
ทั้งนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ ธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีร้านต้นแบบและมีแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 1 สาขา มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  
        
นายทศพลกล่าวว่า ความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ จะเกิดขึ้นได้ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐาน คือ ระบบการปฏิบัติงาน คุณภาพของสินค้า และมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าของแบรนด์) และแฟรนไชส์ซี (ผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์) เพราะองค์ประกอบเหล่านี้ คือ เกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์ ที่เป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจจะมีโอกาสเติบโตหรือไม่ ซึ่งการเข้ารับการอบรม จะสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ และยังช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด สามารถปรับตัวได้ในยุคโควิด-19
         
ขณะเดียวกัน ธุรกิจแฟรนไชส์ ยังถือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่สนใจจะลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการเริ่มต้นคิดค้นทำธุรกิจเอง เพราะเมื่อซื้อแฟรนไชส์ไปลงทุนแล้ว จะมีเจ้าของแฟรนไชส์ที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงตลอดการประกอบธุรกิจให้ ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
         
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ e-Mail :franchisedbd@gmail.com 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.