Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”เตรียมจัดระเบียบลิขสิทธิ์เพลงใหม่ทั้งระบบ สร้างความชัดเจนในการใช้งาน

img


“พาณิชย์”เตรียมจัดระเบียบลิขสิทธิ์เพลงใหม่ทั้งระบบ สร้างความชัดเจนในการใช้งาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดระเบียบลิขสิทธิ์เพลงใหม่ สร้างความชัดเจนในการนำงานเพลงไปใช้ และช่วยป้องกันปัญหาถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อน เล็งทำแอปพลิเคชันให้ตรวจสอบ เพื่ออำนวยความสะดวก  
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงใหม่ทั้งระบบ โดยจะแยกให้ชัดเจนว่าเพลงกลุ่มไหนที่ไม่มีปัญหาความซ้ำซ้อนในเรื่องลิขสิทธิ์ และมีปัญหาความซ้ำซ้อนในเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการนำเพลงไปใช้งาน จะได้ทราบข้อมูลก่อน และจะได้ตัดสินใจว่าจะใช้งานเพลงนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนตามมาในภายหลัง
         
“กรมฯ จะจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด แยกกลุ่มเลย เพลงไหนดี ไม่มีปัญหา หรือเพลงไหนมีปัญหา จะแยกออกมาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกนำไปใช้ เพราะถ้าเลือกกลุ่มที่ไม่มีปัญหา ก็จะไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีปัญหา เช่น ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือมีการอ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์หลายคน หรือมีผู้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หลายราย ถ้านำไปใช้แล้ว จะมีความเสี่ยงในภายหลัง ก็จะได้ระวัง”
         
ทั้งนี้ หลังจากจัดระเบียบและแยกแยะเพลงได้แล้ว กรมฯ จะเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ทำแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเพลงนี้ ใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ ใครเป็นผู้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อยากทำให้ถึงขั้น คนไม่รู้ชื่อเพลง แต่รู้เนื้อร้อง ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคือเพลงอะไร หรือถ้าเป็นกลุ่มเพลงที่มีปัญหา ก็จะแจ้งออกมาเลยว่า เพลงนี้ มีปัญหา เช่น มีคนอ้างสิทธิ์หลายราย มีผู้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หลายราย เป็นต้น
         
นายวุฒิไกรกล่าวว่า กรมฯ ยังจะจัดระเบียบตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใหม่ โดยจะกำหนดให้ผู้ที่จะทำการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จะต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ทั้งหมด หรือหากมีการมอบอำนาจให้ตัวแทน ในส่วนของตัวแทนก็ต้องมาแจ้งขึ้นทะเบียนด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างไปทำการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ จนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งาน และในการตรวจสอบว่ามีการขึ้นทะเบียนจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ผ่าน QR Code โดยสแกนที่บัตรก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์จริงหรือไม่ และเป็นเจ้าของสิทธิ์เพลงอะไรบ้าง 
         
ก่อนหน้านี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดระเบียบการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้ว โดยได้ขอความร่วมมือเจ้าของลิขสิทธิ์ และตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้ตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ต้องมีการขึ้นทะเบียน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์อะไรบ้าง และแต่งตั้งใครเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ ส่วนตัวแทนที่ดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ก็ต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถตรวจสอบได้ผ่าน QR Code เพื่อสร้างความโปร่งใส และดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.