Header Ads

Header ADS

GPSC ติดอันดับ Sustainability Yearbook 2021 จาก S&P Global ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน

GPSC ติดอันดับ Sustainability Yearbook 2021 จาก S&P Global ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน

GPSC ติดอันดับ Sustainability Yearbook 2021 จาก S&P Global ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน

S&P Global ชู GPSC ขึ้นทำเนียบธุรกิจยั่งยืน“Sustainability Yearbook 2021” ประเดิมเข้าร่วมประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ปีแรกด้วยคะแนนสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) สะท้อนการเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานในระดับสากล

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จของ GPSC ที่ได้รับการประเมินให้เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และบรรจุในรายชื่อของ “Sustainability Yearbook 2021” ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ของประเทศไทย จาก S&P Global ที่บริษัท ได้เข้าร่วมการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีแรก

“จากการที่ S&P Global ประเมินให้ GPSC เป็นองค์กรที่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ Sustainability Yearbook สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมพลังงานให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปัจจัยเสี่ยงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่จะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นที่ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” นายวรวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้การประเมินผลดำเนินงานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก (Corporate Sustainability Assessment : CSA) ในปี 2563 ที่ผ่านมา เกิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ S&P Global ได้เข้าไปประเมินอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 60 อุตสาหกรรม รวมกว่า7,000 บริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการประเมินจะเรียงตาม Percentile โดยองค์กรที่อยู่ใน 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะถูกจัดรายชื่อให้อยู่ใน Sustainability Yearbook ซึ่งจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC
GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 31.7% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) 22.7% บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 20.8% และนักลงทุนทั่วไป 24.8%

GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 5,055 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 2,946 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.