Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF จัดอบรมค่าย "บ้านของฉัน" เพิ่มทักษะนักเรียนระดับแกนนำและเยาวชนในชุมชน

 มูลนิธิ EDF จัดอบรมค่าย "บ้านของฉัน" เพิ่มทักษะนักเรียนระดับแกนนำและเยาวชนในชุมชน

 มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวอลิสา ทองนุช (ที่ 3จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ และอาจารย์วรภัทร ไผ่แก้ว (ที่ 3 จากซ้าย) จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากร ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนและเยาวชนในโอกาสที่มูลนิธิ EDF จัดอบรมหลักสูตรค่าย บ้านของฉัน ปีที่ 8ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID))สนับสนุนโดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) แก่นักเรียนระดับแกนนำโรงเรียนในโครงการในจังหวัดสงขลา 8 แห่ง และเยาวชนจากกลุ่มชุมชนบ้านวัดกระชายทะเล ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำเยาวชน ให้สามารถพัฒนาตนเอง เปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ ๆ พัฒนาภาวะการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เพื่อนำความรู้ ที่ได้กลับไปเผยแพร่ ถ่ายทอด ให้กับน้อง ๆ เพื่อน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป
สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมลpublic@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือสนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.