Header Ads

Header ADS

“เงินติดล้อ” ยกระดับบริการผ่าน “บัตรติดล้อ” สร้าง New Normal ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

 


“เงินติดล้อ” ยกระดับบริการผ่าน “บัตรติดล้อ”

สร้าง New Normal ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน


นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ปัจจุบันเงินติดล้อยกระดับการให้บริการด้านสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันโดยนำเสนอ “บัตรติดล้อ”บัตรกดเงินสดหมุนเวียนที่จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถสามารถกดเงินสดตามวงเงินสินเชื่อของตนเองได้สะดวกผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเงินทุนในยามที่ต้องการได้ด้วยความยืดหยุ่นมากขึ้น และยังช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อใหม่และลดต้นทุนการเดินทางมารับบริการที่สาขา ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มให้บริการกับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีประวัติกับบริษัทฯ และมีแผนที่จะขยายบริการไปยังลูกค้าสินเชื่อประเภทอื่นๆ ต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่สาขาเงินติดล้อมากกว่า 1,000 แห่ง 
ทั่วประเทศ หรือ 
Call Center หมายเลขโทรศัพท์088-088-0880


นอกจากนี้ เงินติดล้อยังจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “เงินติดล้อให้บัตรด้วย” เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ “บัตรติดล้อ” โดยหยิบยกเอาเรื่องราวเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งมีบัตรติดล้อเข้ามาเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้านำเงินไปแก้ปัญหาในสถานการณ์คับขัน โดยนำมาเล่าผ่านเรื่องราวตลก ตรงไปตรงมา ตามสไตล์แบรนด์อารมณ์ดีอย่างเงินติดล้อ ผู้สนใจรับชมโฆษณาชุด “เงินติดล้อให้บัตรด้วย” ได้ที่ช่องทาง YouTubeเงินติดล้อ และFacebookเงินติดล้อ


เงินติดล้อ หรือ TIDLOR เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Under-Banked)จากเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ หลอมรวมเข้ากับทีมงานพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสินเชื่อมากกว่า 30 ปี เงินติดล้อจึงเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที สินเชื่อรถเก๋งกระบะ อนุมัติไวภายใน 1 ชม. รับเงินสดทันทีที่สาขา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถพร้อมบัตรกดเงินสดหมุนเวียนหรือ  “บัตรติดล้อ” โดยลูกค้าสามารถกดเงินสดจากวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เงินติดล้อสามารถสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ด้วยการมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตด้านค่าเบี้ยประกันภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่รายย่อยในปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่เว็บไซต์www.ngerntidlor.com


หมายเหตุ

เอกสารนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และเอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำชี้ชวนเพื่อการซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด หุ้นของบริษัทฯ ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ United States Securities Act of 1933 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (the Securities Act”) ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ ไม่อาจถูกเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ the Securities Act และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.