Header Ads

Header ADS

เงินติดล้อ ร่วมเสวนาแบ่งปันแนวทางการสร้างโอกาส บนเวที UNODC ครั้งที่ 14

 


 เงินติดล้อ ร่วมเสวนาแบ่งปันแนวทางการสร้างโอกาส บนเวที UNODC ครั้งที่ 14บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเสวนาหัวข้อ Integrating Multi-Sectoral Collaboration for Effective Social Reintegration (การบูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ) ในเวทีงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 จัดขึ้นที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแบ่งปันแนวคิดและวิธีการจัดโครงการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาด ภายใต้โครงการกำลังใจฯ โดยเงินติดล้อ เป็นตัวแทนภาคเอกชนรายเดียวจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ร่วมกับ นายพิทยา จินาวัฒน์ (กลาง) ที่ปรึกษากองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ผู้ดำเนินรายการประชุม (Moderator) พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (ซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Dr.Kazushige Kobayashi นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญวิทยา ร่วมเสวนาผ่านรูปแบบ VDO Conference ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วโลกสามารถร่วมรับฟังและมีข้อซักถามได้  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5-01 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศโดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้คน โดยปัจจุบันยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่www.ngerntidlor.com หรือติดต่อ call center088-088-0880

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------เกี่ยวกับเงินติดล้อ  

เงินติดล้อ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Underbanked) จากเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ หลอมรวมเข้ากับทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสินเชื่อมากกว่า 10 ปี เงินติดล้อจึงเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย อาทิ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที สินเชื่อรถเก๋งกระบะ อนุมัติไวภายใน 1 ชม. รับเงินสดทันทีที่สาขา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถพร้อมบัตรกดเงินสดหมุนเวียนหรือ  “บัตรติดล้อ” โดยลูกค้าสามารถกดเงินสดจากวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์คู่ค้าทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เงินติดล้อสามารถสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ด้วยการมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตด้านค่าเบี้ยประกันภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่รายย่อยในปี 2562

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.