Header Ads

Header ADS

“ไดกิ้น” เข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

 “ไดกิ้น” เข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

มร.โคเฮ ชิบาตะ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรมบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เป็นตัวแทน เข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ, นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนายศุภกฤษ อธิขจรสุข ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เข้าร่วมงาน โดยในปี 2563 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความรู้ ทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ ก้าวสู่การเป็นช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 1เมษายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.