Header Ads

Header ADS

30 เมษายน 2564 CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลหุ้นละ 0.03 บาท

     


30 เมษายน 2564

 

CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลหุ้นละ 0.03 บาท

  

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (ขวา) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ  (ซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติม 0.02 บาทต่อหุ้นRecord Date 12 พ.ค. 64 จ่ายปันผล 25 พ.ค. 64รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น พร้อมรับรองรายงานประจำปี2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชลประทีป จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.