Header Ads

Header ADS

“ทีเซลส์” ผนึกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือพัฒนางานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านรังสีวิทยา


“ทีเซลส์” ผนึกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ร่วมมือพัฒนางานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านรังสีวิทยา  

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซลส์ (TCELS) เป็นประธานเปิดงาน แถลงข่าวโครงการความร่วมมือการพัฒนางานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ (ที่ 2 จากขวา) ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ดร.นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ (ซ้ายสุด) กรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางรังสีวินิจฉัย และ นพ.ภัทรวินทร์ อัตตะสาระ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ห้อง VIE Ballroom โรงแรม วี กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.