Header Ads

Header ADS

‘โครงการคนดีซีมะโด่ง’ อีกความภาคภูมิใจ รางวัลเฟ้นหาคนดีนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ประเดิมปีแรก

 


      สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปั้นรางวัล คนดีซีมะโด่งประจำปี 2564

โครงการคนดีซีมะโด่ง อีกความภาคภูมิใจ รางวัลเฟ้นหาคนดีนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ประเดิมปีแรก

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนหจ.) หรือ หอพักซีมะโด่ง ที่ปลุกปั้นโครงการ “คนดีซีมะโด่ง” ได้เฟ้นหาคนดีคนเก่งจากนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากหลายสิบรุ่นจนได้พบคนดีคนเก่งเป็นตัวแทนด้านการอุทิศตนเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   และคนดีปิดทองหลังพระด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเชิญชู 2 ท่านในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้

2 รางวัลแห่งปี คนดีซีมะโด่ง  

นางรัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สมาคมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสมาคมได้แสดงให้เห็นถึงพลังของชาวหอซีมะโด่งที่ปัจจุบันมีนิสิตเก่าได้จบออกไปแล้วไปทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการที่ตั้งใจและมุ่งมั่นร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสรรค์ยกย่องคนดีคนเก่งที่อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยจุดเริ่มต้นของโครงการ “คนดีซีมะโด่ง” ปีนี้เป็นปีแรก  ภายใต้แนวคิด คนดี คือ คนที่มีจิตใจดีมีคุณธรรมและคิดทำเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน”

โครงการ คนดีซีมะโด่ง จึงอยากจะยกย่องนิสิตเก่าหอที่บำเพ็ญประโยชน์และตอบแทนเป็นต้นแบบ จึงได้คัดเลือกนิสิตเก่าที่โดดเด่น ต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงตนและครอบครัว อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องและความดีเป็นที่ประจักษ์    โดยจะมอบโล่และทุนออมทรัพย์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมกลอนประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนี้ สมาคมยังมีกิจกรรมสนับสนุนครอบครัวชาวซีมะโด่งที่มีฐานะยากลำบาก คัดเลือกโดยคณะกรรมการสมาคมอีกจำนวน 3 รางวัล โดยจะมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทจำนวนทุนละ 30,000 บาท  อีกด้วย สมาคมจะได้จัดพิธีมอบรางวัลคนดีซีมะโด่ง และสนับสนุนครอบครัวชาวซีมะโด่งพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คนดีซีมะโด่ง คนธรรมดาที่ ทำดีเพื่อสังคม

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ประธานคณะทำงานคนดีซีมะโด่ง อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย และเป็นนิสิตเก่าดีเด่นปี 2549จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หอพักซีมะโด่ง มีอายุเท่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าที่เคยเป็นชาวหอมีจำนวนหลายหมื่นคน ล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นเสนาบดี เป็นผู้ว่า เป็นรัฐมนตรีมากมาย  แต่ในแวดวงสังคมชาวหอซีมะโด่งด้วยกันเอง  มองหาคนธรรมดาที่ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน   จึงได้เฟ้นหาและในปีนี้ได้คัดเลือก  ท่านได้รับรางวัล คนดีซีมะโด่ง ประจำปี 2564ได้แก่ รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (นิสิตเก่าจุฬาฯ ปี2520) และนายอดิศร วัฒนาวณิช นิสิตเก่าจุฬาฯ (คณะครุศาสตร์ ปี 2522)”


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.