Header Ads

Header ADS

สทป. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ฟอมม์มิวนิตี้ จัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

สทป. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ฟอมม์มิวนิตี้ จัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

สทป. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ฟอมม์มิวนิตี้ จัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย นายธนานันต์ กาญจนคูหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสถานีประจุแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Swapping Battery Charging Station) ทำการวิจัยและพัฒนา ระบบสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กับผู้ใช้งานโดยใช้บล็อกเชนเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.