Header Ads

Header ADS

DHOUSE จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 อนุมัติจ่ายปันผล0.03 บาทต่อหุ้น


 DHOUSE จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 อนุมัติจ่ายปันผล0.03 บาทต่อหุ้น

ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือDHOUSE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายปันผล 5 พ.ค. 64 พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 63 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ณ ห้องประชุม บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา เมื่อเร็วๆนี้
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.