Header Ads

Header ADS

ผู้ถือหุ้น RT ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 21 พ.ค.63

 ผู้ถือหุ้น RT ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 21 พ.ค.63

ดร.ทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการ นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง หรือ (RT) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ในอัตราหุ้นละ0.085 บาท กำหนดจ่ายปันผล 21 พ.ค. 64 พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 63 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ณ ห้องประชุม214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้

         

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.