Header Ads

Header ADS

ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาล

 


 ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาล

ด้วยความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเสมือนหน้าด่านที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้ผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมประเภทพาสเจอร์ไรส์และส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ภายใต้กองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) นำโดย นางสาวณภัค หรั่งลาย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลราขบุรี โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลรับมอบ นอกจากนั้นยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลอีก 5 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลสมุทรสาครสำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255ของประเทศไทยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ กิจกรรมเพื่อสังคม หรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11อีเมล public@edfthai.org หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจhttps://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.