Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”จี้โรงงานสกัดซื้อผลปาล์มราคาเป็นธรรม พร้อมเข้มปิดป้ายรับซื้อ-ตรวจเครื่องชั่ง

img

“พาณิชย์”จี้โรงงานสกัดซื้อผลปาล์มราคาเป็นธรรม พร้อมเข้มปิดป้ายรับซื้อ-ตรวจเครื่องชั่ง

กรมการค้าภายในจี้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ และต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ซื้อตามคุณภาพ พร้อมส่งทีมงานชั่งตวงวัดตรวจสอบเครื่องชั่ง หากพบดัดแปลงแก้ไข ทำน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษหนัก
         
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ให้รับซื้อผลปาล์มในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพปาล์มที่เกษตรกรนำมาขาย และสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด หลังจากที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย มีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยเดือนม.ค.-เม.ย.2564 ราคาอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 28.83 , 29.59 , 31.18 และ 34.84 บาทตามลำดับ จึงเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันของไทย
         
ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้กำชับให้ลานเท และโรงงานสกัด ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ราคาขายล่วงหน้า และห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคา โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ จะมีโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากพบว่ามีการกดราคา หรือจงใจทำให้เกิดความปั่นป่วนด้านราคา จะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         
สำหรับเกษตรกร กรมฯ ขอให้ตัดปาล์มสุกตามอายุ เพื่อให้ได้ปาล์มคุณภาพดี และจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากจะสกัดได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี
         
นอกจากนี้ กรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานชั่งตวงวัด เข้าสุ่มตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้ำหนัก หากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งน้ำหนักจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือกรณีที่ทำให้เครื่องชั่งมีน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือกรณีที่พบว่าใช้เครื่องชั่งที่มีค่าน้ำหนักคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.