Header Ads

Header ADS

GPSC คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย ASRA 2020 รายงานข้อมูลโปร่งใส่ทุกมิติ มุ่งพัฒนาองค์กรยั่งยืนระดับสากล

GPSC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ASRA 2020 ด้านองค์กรที่มีความโดดเด่นในการจัดทำรายงานความยั่งยืนระดับเหรียญเงิน (Asia’s Best Integrated Report) และด้านจัดทำรายงานการประเมินประเด็นสาระสำคัญขององค์กรได้อย่างโดดเด่น (Asia’s Best Materiality Reporting)

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัล Asia’s Best Integrated Report (First Time) ระดับเหรียญเงิน และ 2. รางวัล Asia’s Best Materiality Reporting ระดับเหรียญทองแดง จากเวทีผู้นำด้านการรายงานความยั่งยืนในเอเชีย หรือ 6th Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 จัดโดย CSR Works International Pte. Ltd. ตอกย้ำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนของ GPSC ที่พร้อมในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการความอย่างยั่งยืนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ รางวัล Asia’s Best Integrated Report (First Time) ระดับเหรียญเงิน มอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการจัดทำรายงาน Integrated Report (ครั้งแรก) ในรูปแบบของการจัดทำรายงานความยั่งยืน มีการบูรณาการข้อมูลด้านกลยุทธ์บริษัทฯ และมุมมองธุรกิจ ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการสร้างมูลค่าในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสต่อการดำเนินธุรกิจ ส่วนรางวัล Asia’s Best Materiality Reporting ระดับเหรียญทองแดง มอบให้องค์กรที่จัดทำรายงานการประเมินประเด็นสาระสำคัญขององค์กรได้อย่างโดดเด่น

สำหรับการประกาศรางวัล โดย Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อยกย่องแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาความยั่งยืนผ่านกระบวนการจัดทำและรายงานผล โดยปี 2563 มีองค์กรในภูมิภาคเอเชียจาก 17 ประเทศ ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมประกวด และมีจำนวน 102 องค์กร จาก 14 ประเทศ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ด้วยการถ่ายทอดสดจากประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC
GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 44.45%* บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 20.78% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) 10.00% และนักลงทุนทั่วไป 24.77% (*PTT อยู่ระหว่างกระบวนการซื้อหุ้น GPSC จาก GC รวมจำนวน 12.73% ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมจะทำให้ PTT และ SMH (บริษัทย่อยของ PTT) ถือหุ้น GPSC จำนวน 42.54% และ 1.91% ตามลำดับ โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 5,055 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 2,946 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.