Header Ads

Header ADS

GPSC - Electrify ลงนามความร่วมมือพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer

 GPSC - Electrify ลงนามความร่วมมือพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer 

GPSC จับมือ Electrify บริษัทสตาร์ทอัพสิงคโปร์ พัฒนาแพลตฟอร์ม ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เสริมความแข็งแกร่งโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงาน เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์สมาร์ทกริดในอนาคต

GPSC – Electrify ลงนามความร่วมมือพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer บนระบบคลาวด์ (Cloud) ในประเทศไทย โดยติดตั้งแพลตฟอร์มร่วมกับโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานของ GPSC ผ่านการดำเนินการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) (บริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้น 100%) เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีพลังงาน นำไปใช้งานในพื้นที่นำร่องต่างๆ ซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบต่อยอดนวัตกรรมพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Energy) การผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ พร้อมขยายผลไปสู่พื้นที่ศักยภาพอื่นในอนาคต

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และนาย มาร์ติน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Electrify Pte. Ltd. หรือ Electrify (อิเล็คทริฟาย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ GPSC ในการสร้าง Smart Energy Solution ให้ลูกค้าของ GPSC นำไปใช้งานในพื้นที่นำร่องต่างๆ โดยเป็นการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer “Synergy” ของ Electrify ที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ ผนวกกับโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานของ GPSC เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา และ ทุ่นลอยน้ำ (Solar Rooftop /Solar Floating) ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ จากกรอบความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย GPSC จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของ Smart Energy Solution และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Electrify จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer บนระบบคลาวด์ (Cloud) รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Energy) ด้านอื่นๆ ในโครงการที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC
GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 44.45%* บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 20.78% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) 10.00% และนักลงทุนทั่วไป 24.77% (*PTT อยู่ระหว่างกระบวนการซื้อหุ้น GPSC จาก GC รวมจำนวน 12.73% ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมจะทำให้ PTT และ SMH (บริษัทย่อยของ PTT) ถือหุ้น GPSC จำนวน 42.54% และ 1.91% ตามลำดับ โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 5,055 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 2,946 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.