Header Ads

Header ADS

ธ.ไทยเครดิตฯ เปิดโครงการ "ตังค์โต Know-how" หลักสูตรความรู้ทางการเงิน
ธ.ไทยเครดิต ลุยโควิด-19 ฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พ่อค้า


แม่ค้า


หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ผ่าน “โครงการตังค์โต Know-how”


 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในวันที่ยากลำบาก                พร้อมฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน เปิด  “โครงการตังค์โต Know-how” หลักสูตรความรู้ทางการเงิน ที่จะช่วย หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ และคุณภาพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน             โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทั้งรูปแบบออนกราวนด์ และออนไลน์ หวังพ่อค้าแม่ค้าเข้าอบรม 50,000 รายทั่วประเทศ ภายในปี 2565 โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า “ธนาคารฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างมั่นคง จากผลสำรวจความรู้และทักษะทางการเงินล่าสุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มรายได้ การออมเงิน และการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ และการบริหารเงินสด  ซึ่งสอดคล้องกับการอบรมเรื่องความรู้ทางการเงิน  หนี่งในพันธกิจหลักของธนาคาร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้พัฒนาหลักสูตรการเงินใหม่ให้เข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ภายใต้ชื่อ            ตังค์โต Know-how  ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเชื่อมั่นว่าหากเรามีภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่ดี แม้จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ หรือโรคระบาดในขณะนี้ เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ และสามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแกร่งให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ล่าสุดหลักสูตรตังค์โต Know-how ยังได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้นำความรู้ทางการเงิน และการส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจ ถ่ายทอดสู่ประชาชน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะทางการเงิน สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกด้วย”

 อนึ่งโครงการ “ตังค์โต Know-how”  เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ที่จัดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้า มาแล้ว 4 ปี เพื่อลดปัญหาหนี้ครัวเรือนและรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เพิ่มขึ้น  ที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีวินัยในการชำระหนี้และสามารถสร้างเครดิตที่ดีได้มากกว่า 98% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ที่เข้าอบรมแล้วกว่า 30,000  ราย โดยเป็นการอบรมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  และจัดการอบรมแล้วกว่า 1,161 ครั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งธนาคารฯ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินให้เข้าถึงแหล่งชุมชน โดยต่อยอดจากการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่บางเขน-วัชรพล เป็นแห่งแรก และได้ขยายฐานศูนย์การเรียนรู้ สู่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยทั้ง 263 สาขาในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินผ่านกิจกรรมและเครื่องมือ มัลติมีเดียที่ทันสมัย โดยเป็นการเรียนการสอนจากพนักงานธนาคาร ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร 

“ภายใต้ปรัชญา ทุกคนคือคนสำคัญ Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น  ที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอด จึงเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลตัวเล็ก ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ต่างก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ เราจึงพร้อมอยู่เคียงข้าง และร่วมสนับสนุนในการเสริมศักยภาพผ่านองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์การเงินต่าง ๆ ที่เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม เพื่อให้ธุรกิจเติบโต มั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ผู้บริหาร ย้ำ

ส่วนหนึ่งของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตังค์โต Know-how ใหม่ล่าสุด ที่จัดอบรมทั้งแบบ                    ออนกราวนด์ และออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นแอนิเมชันที่สนุกและเข้าใจง่าย  ได้เผยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม อย่าง คงฤทธิ์ หนูมะเริง เจ้าของธุรกิจร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ เผยว่าได้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อจะได้ทราบการเคลื่อนไหวของเงินในกระเป๋า และยังเสริมสร้างวินัยการออมเงิน แต่การอบรมครั้งนี้ทำให้เขาทราบถึงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ว่าสามารถใช้เป็นข้อมูลในการขอสินเชื่อต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ทิพย์รัตน์ คชพันธ์ แม่ค้าขายเบเกอรี่ เผยถึงโซเชียลมีเดียคือเส้นทางการเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตั้งแต่การโปรโมตร้านให้เป็นที่รู้จัก ขยายผลต่อยอด ไปจนถึงการเข้าร่วมกับไรเดอร์ต่าง ๆ ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าที่สั่งของ เป็นความรู้ที่เธอได้รับจากการเข้าอบรม


บุปผา ผึ้งบริบูรณ์ เจ้าของธุรกิจร้านเสริมสวย เผยว่ารู้เพิ่มเรื่องการออมเงิน การลงทุน นอกเหนือจากที่ผ่านมา ที่เธอออมเงินด้วยการซื้อประกัน จนได้เข้าอบรมกับโครงการ ที่แนะนำลักษณะบัญชีเงินออมในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ที่เธอให้ความสนใจ เพราะเป็นบัญชีสำหรับการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ และยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินที่เคร่งครัดอีกด้วย

รัตติกาล นิกาจ แม่ค้าขายข้าวแกง เผยถึงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมคือการจับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง จะส่งผลถึงการกำหนดเงินลงทุน ไปจนถึงการตั้งราคาสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขาย และเพิ่มรายได้ที่มากขึ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามได้ที่ www.tcrbank.com, www.facebook.com/TangToknowhow                         หรือสอบถาม 02 697 5454 

#ธนาคารไทยเครดิต #ใครไม่เห็นเราเห็น #ทุกคนคือคนสำคัญ #ตังค์โตKnowhow


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.