Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ผนึก “ซีพี ออลล์” นำโอทอป-สินค้า MOC Biz Club ขายในร้านเครือข่าย

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ “ซีพี ออลล์” ช่วยผู้ประกอบการโอทอปซีเลกซ์ และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น , 24 shopping , เอ็กซ์ตร้า พลัส และห้างแม็คโคร นำร่องคัดเลือก 80 ราย ผ่านเกณฑ์ 41 ราย เผยจะได้รับการประเมินผ่านระบบประเมินศักยภาพ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ก.ค. คาดสินค้าที่ผ่านคัดเลือกจะถูกนำไปวางขายส.ค.นี้ ส่วนผู้ไม่ผ่าน จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้า  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือซีพีออลล์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ได้แก่ ผู้ประกอบการโอทอป ซีเล็กซ์ และผู้ประกอบการเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club ในการนำสินค้าไปจำหน่ายผ่านร้านค้าในเครือซีพี ออลล์ คือ เซเว่น อีเลฟเว่น , 24 shopping , เอ็กซ์ตร้า พลัส และห้างแม็คโคร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น   

โดยผลการดำเนินการเบื้องต้น กรมฯ และซีพี ออลล์ ได้คัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมคัดเลือกทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่ายในร้านค้าเครือซีพี ออลล์ จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย โดมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 41 ราย แบ่งเป็นสินค้าโอทอปซีเล็กซ์ จำนวน 21 ราย (จาก 35 ราย) และสินค้าเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จำนวน 20 ราย (จาก 45 ราย)

ทั้งนี้ ได้มีการจำแนกสินค้าที่คัดเลือกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และ 2.กลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกสินค้าทั้งสิ้น 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.มีความแตกต่าง มีนวัตกรรม 2.จุดขายชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3.ตรงตามกระแสนิยม 4.ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 5.บรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน 6.มีสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพ 7.มีตารางแสดงอายุของสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 8.มีเอกสารประกอบสินค้า   
         
“ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้ารับการประเมินผ่านระบบการประเมินศักยภาพ Product Health Check เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับซีพีออลล์ ในเดือนก.ค.2564 และคาดว่าจะสามารถนำสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของซีพีออลล์ได้ภายในเดือนส.ค.2564 นี้”นายทศพลกล่าว
         
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการคัดเลือก กรมฯ และซีพี ออลล์ จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และโดนใจลูกค้า รวมทั้งแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและสินค้าก่อนนำเข้าสู่ระบบการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการก่อนนำสินค้าเข้าจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระบบการประเมินที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.2564 มีผู้ประกอบการโอทอปซีเล็กซ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,818 ราย แบ่งเป็น ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 465 ราย ร้อยละ 25.58 ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 749 ราย ร้อยละ 41.20 ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 456 ราย ร้อยละ 25.08 และสุมนไพรที่ไม่ใช้อาหาร จำนวน 148 ราย ร้อยละ 8.14 และผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จำนวนทั้งสิ้น 12,566 ราย แบ่งเป็นประเภท อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4,533 ราย ร้อยละ 36.07 ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2,200 ราย ร้อยละ 17.51 บริการ จำนวน 1,783 ราย ร้อยละ 14.19 สุขภาพและความงาม จำนวน 1,145 ราย ร้อยละ 9.11 ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 917 ราย ร้อยละ 7.30 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 623 ราย ร้อยละ 4.96 และอื่นๆ เช่น การเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม จำนวน 1,365 ราย ร้อยละ 10.86

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.