Header Ads

Header ADS

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ป้องกันได้

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ป้องกันได้

 โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้น แล้วเรารู้จักโรคนี้มากน้อยแค่ไหน พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Addlife Check-Up Centerชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี)จึงได้มาให้ข้อมูลเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ว่าคือ  ภาวะที่สมองขาดเลือด จากการตีบ อุดตันของหลอดเลือดสมอง หรือหลอดเลือดสมองแตก ทำให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดความพิการ หรืออันตรายถึงชีวิตได้ อาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบ หรือมีลิ่มเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือด หรือหลอดเลือดเปราะบาง ขาดความยืดหยุ่น ทำให้เกิดการแตกได้ง่าย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

  • อายุโดยอายุที่มากขึ้น ความเสื่อมของหลอดเลือดก็เพิ่มไปตามวัย
  • เพศโดยเพศชายมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่า เพศหญิง
  • พฤติกรรมเช่น การรับประทานอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
  • โรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง เบาหวาน เป็นต้น

เมื่อเราทราบสาเหตุแล้วก็พิจารณาปรับเปลี่ยนตามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ซึ่งอายุและเพศเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  แต่ปัจจัยอื่นเราสามารถปรับได้ค่ะ  ได้แก่

  • ปรับพฤติกรรมเช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยควรมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เพื่อเสริมความแข็งแรงของหัวใจและปอด เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เป็นต้น
  • งดการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่
  • พบแพทย์สม่ำเสมอเพื่อรักษาโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย
  • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยให้มีดัชนีมวลกาย18.5-22.9 kg/m2

สามารถคำนวณได้โดย

ดัชนีมวลกาย =

  • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค หลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดมีน้ำตาลสูง หลีกเลี่ยงอาหารทอด มันจัดและเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและไม่ติดหนังหลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัดผ่านกระบวนการแปรรูป ผ่านการปรุงแต่งมาก อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เน้นการรับประทานรับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำ
  • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างละเอียดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่จะแสดงอาการค่ะ โดยเฉพาะการตรวจสมองและหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRIand MRA Brain) ซึ่งจะช่วยคัดกรองความเสี่ยง และตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.