Header Ads

Header ADS

ดีลอยท์ จับมือ World Economic Forum เปิดตัวโครงการ WorldClass EducationChallenge ผ่านช่องทาง UpLink


 ดีลอยท์ จับมือ World Economic Forum

เปิดตัวโครงการ WorldClass EducationChallenge ผ่านช่องทาง UpLink

เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการศึกษา

 

 

  • เฟ้นหาผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยเน้นทวีปแอฟริกาและเอเชีย
  • ผลงานที่ได้รับเลือกจะได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพ คิดเป็นมูลค่าบริการสูงสุดถึงหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยเงินทุนสนับสนุน
  • กิจกรรม Innovation Challenge ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ WorldClass ของดีลอยท์ ซึ่งช่วยผลักดันเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ในลำดับที่ 4 เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
  • UpLink เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดของ World Economic Forum ทำหน้าที่เชื่อมผู้ประกอบการ เข้ากับทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางสังคม

 

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2564  ดีลอยท์ ร่วมมือกับWorld Economic Forum “WEF” เปิดตัวโครงการWorldClass Education Challenge ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่เชิญชวนเหล่านักการศึกษา ผู้ประกอบการ นวัตกร มาร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทดีลอยท์ เพื่อพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การร่วมมือกับทาง WEFครั้งนี้ ดีลอยท์ มองหาผลงานจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านทาง UpLink เพื่อค้นหาลงทุน และขยายขนาดแนวทางการศึกษาที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โลกกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อสำคัญในการเตรียมเด็กวัยเรียนกว่าพันล้านคนให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรม Innovation Challenge นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WorldClass ของดีลอยท์ ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้คนหนึ่งร้อยล้านคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาทักษะ และได้รับโอกาสทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ภายในปี พ.ศ. 2573 ในส่วนของดีลอยท์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเป้าหมายส่งเสริมคนห้าล้านคนในภูมิภาค จากเป้าหมายทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านคนทั่วโลก

 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้การศึกษาของนักเรียนทั่วโลกหยุดชะงัก แต่ในขณะเดียวกัน
ก็สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ในโลกอนาคต  หากไม่มีการจัดการโดยเร่งด่วน ปีนี้อาจเป็นปีแห่งการเสียโอกาสในการเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้น ดีลอยท์และ WEF จึงร่วมมือกันเปิดตัวโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการศึกษา ให้เข้าถึงจำนวนนักเรียนทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับทวีปแอฟริกาและเอเชียเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากรเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ของโลกจะอยู่อาศัยและเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

ผลงานของผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับคำแนะนำฟรีจากมืออาชีพ คิดเป็นมูลค่าบริการสูงสุดถึงหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเงินทุนสนับสนุน ผู้จัดการดูแลใกล้ชิดช่วยประสานงานการทำงานร่วมกับดีลอยท์ ทั้งยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมของ WEF และกิจกรรม โครงการ และชุมชนของดีลอยท์ อีกด้วยพูนิท เรนเจน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ โกลบอล กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสังคมที่แข่งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีเพิ่มมากขึ้น นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและโครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้สนับสนุนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่โดดเด่นและสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการวิกฤตด้านการศึกษาทั่วโลก

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานผ่านทางUpLink WorldClass Education Challenge pageตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2564 โครงการที่นำเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก และเป็นแนวทางในการจัดการประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งประเด็นหรือมากกว่า

  • สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม: เรามองหาโมเดลที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม การเรียนรู้ไม่ควรจำกัดเฉพาะผู้ที่สามารถเข้าเรียนกับครูผู้สอนในห้องเรียนได้เท่านั้น เด็กผู้หญิงทั่วโลก เด็กๆ ในชุมชนห่างไกล และกลุ่มบุคคลชายขอบ ได้รับผลกระทบจากความ
    ไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา
  • ลงทุนให้กับครูผู้สอน: เรามองหาโมเดลที่ลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพและทักษะของครูให้พร้อมสำหรับอนาคต  และสามารถเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เราต้องลงทุน เปิดโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้สนใจทำงานในวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น
  • ทักษะเพื่ออนาคต: เรามองหาโมเดลที่ลงทุนในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ตั้งแต่พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป ในทศวรรษหน้านี้ เยาวชนทั่วโลกกว่าพันล้านคนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ในอนาคตจะมีในตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่ในโลกปัจจุบันไม่เคยมี นักการศึกษาจึงมีภารกิจที่ท้าทายในการเชื่อมต่อสิ่งที่สอนในห้องเรียนทุกวันนี้กับงานในอนาคตข้างหน้า

 

จอห์น ดัตตอน ผู้นำ UpLink World Economic Forum กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดตัวโครงการWorldClass Education Challenge บน UpLink และนี่จะเป็นกิจกรรม Innovation Challenge ครั้งแรกที่มีเป้าหมายในเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4: Quality Education) นับเป็นโอกาสดีในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มของกลุ่มกิจการท้องถิ่น และเชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับโลกอย่างดีลอยท์ที่มีองค์ความรู้และแรงผลักดันให้เกิดการขยายขนาดธุรกิจ

 


ดีลอยท์ เปิดตัวกิจกรรม Innovation Challenge ผ่านทาง UpLink ซึ่งเป็นแพลอฟอร์มดิจิตัลแบบเปิด โดยดีลอยท์ออกแบบและพัฒนาขึ้นร่วมกับ World Economic Forum  และเซลล์ฟอร์ซ (Salesforce).UpLink เป็นช่องทางที่รวบรวมแนวทางในการจัดการกับปัญหาเร่งด่วนของโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมโยงโครงการที่โดดเด่นและมีความเป็นไปได้มากที่สุด เข้ากับผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และเครือข่ายระดับโลกที่จะช่วยขยายขนาดธุรกิจ และเร่งให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น

 

เกี่ยวกับพันธสัญญาด้านผลกระทบต่อสังคมของดีลอยท์

เป้าหมายของดีลอยท์คือเพื่อสร้างผลกระทบที่สำคัญ ผลักดันให้เรารับมือกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นที่สังคมต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สาธารณะและทำงานเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อผู้คน ลูกค้าของเราและโลกใบนี้

 

โครงการ WorldClass ของดีลอยท์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะการทำงาน ปรับปรุงผลลัพท์ด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และขยายโอกาสให้คนร้อยล้านคนทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573 และโครงการ WorldClimate ของดีลอยท์ กำหนดแนวทางเพื่อการลดการปล่อยก๊าซให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573  ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม รวมถึงร่วมมือกับลูกค้าในการจัดการวิกฤตด้านสภาพอากาศ  โครงการ ALL IN ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานดีลอยท์ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเติบโต พัฒนา และประสบความสำเร็จ

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.