Header Ads

Header ADS

FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลาย ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างพร้อมสวัสดิการพนักงานที่เท่าเทียม


                                        FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลาย

ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างพร้อมสวัสดิการพนักงานที่เท่าเทียม


เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ สร้างความทัดเทียมผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเปิดเผยสวัสดิการที่ให้พนักงานสามารถเป็นตัวของตัวเอง ตอกย้ำหัวใจหลักของแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วง

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “นอกจากเราจะใส่ใจลูกค้าและให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทแล้ว ที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เรายังใส่ใจและให้ความสำคัญกับพนักงานของเราทุกคน เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลพร้อมให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับพนักงาน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นหลักในทุกเพศสภาพ เราพร้อมรับฟัง ยอมรับและเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอ เพราะเราเชื่อว่าการใส่ใจและส่งเสริมให้มีความแตกต่างที่หลากหลายในองค์กรเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการให้อิสระและความสุขกับพนักงานแล้ว พนักงานยังสามารถเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด และกล้าแสดงออก กล้าที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆ คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและผลักดันให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

 

วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างพร้อมสวัสดิการพนักงานที่เท่าเทียมแบบฉบับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประเทศไทย

-  มอบสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคนที่ต้องการทำศัลยกรรมแปลงเพศให้สามารถลาหยุดได้ วัน พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 50% หรือเบิกค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 100,000 บาท

-  พนักงานสามารถแต่งตัวได้ตามเพศสภาพที่ต้องการตามความเหมาะสม

-  วันลาพิเศษในการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับพนักงาน เช่น การบวช พิธีฮัจญ์ เป็นต้น

-  ยอมรับในความหลากหลายของกลุ่มคนที่มีพื้นภูมิ เชื้อชาติ เพศ อายุ ความเชื่อ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส และสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เลือกปฏิบัติในการตัดสินใจในการคัดเลือกพนักงาน โดยเน้นพื้นฐานของความรู้ความสามารถของแต่ละคนเป็นหลัก

- สร้างพื้นที่การทำงานที่เอื้อให้พนักงานทุกคนกล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย แรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิตในปัจจุบัน

 

ด้วยความเชื่อมั่นในความแตกต่าง เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคนทุกกลุ่มและพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพท่ามกลางความหลากหลายในสังคมอย่างยั่งยืน

 

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FWD ประกันชีวิต ได้ที่ https://www.fwd.co.th/th/

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.