Header Ads

Header ADS

โออาร์ ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 โออาร์ ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และกาแฟดริปคาเฟ่ อเมซอน กาแฟแท้คั่วบด รสซิกเนเจอร์1,000 ซอง แก่ นางสาวอุษณีย์ มีลาภา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมย์ของโออาร์ที่ให้ความร่วมมือฟื้นฟูทุกภาคส่วน มีมาตรการดูแลสุขอนามัยและยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุกพื้นที่ที่โออาร์ดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

        ที่ผ่านมา โออาร์ ได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ โออาร์ ที่จะดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยให้ร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.