Header Ads

Header ADS

เอช เซม ส่งกำลังใจช่วยชาวบางปะหัน เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันเอช เซม  ส่งกำลังใจช่วยชาวบางปะหัน

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

จากภาพ    คุณรัตชนก หวังเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการ ยิ่งให้...ยิ่งได้ โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ กิ่งกาชาดอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

 

 


เกี่ยวกับ โครงการ “ยิ่งให้ ... ยิ่งได้” (Give More Gain More) 

เกิดจากแนวคิดและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ที่จะมอบความรู้สึกดีๆ ความขอบคุณ และเป็นกำลังใจ ส่งคืนให้กับสังคมไทยและผู้คนรอบข้างในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ว่าการให้โดยไม่รู้สึกหวงย่อมจะได้รับสิ่งคืนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอน  ข้อมูลเพิ่มเติมติดตาม FB Fanpage: https://www.facebook.com/HSEMMotor.CSR หรือ โทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ 062-276-5005

 

###

 

ความหมายของสัญลักษณ์

"มือที่ประสานกัน" เปรียบเสมือนการให้และการรับ ซึ่งผู้ให้กับผู้รับสามารถที่จะเป็นคนๆ เดียวกันได้ เพราะการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนย่อมได้รับสิ่งกลับคืนในรูปแบบใดแบบหนึ่งอย่างแน่นอน

"วงกลมที่ห้อมล้อมโลโก้บริษัทฯ" เปรียบเสมือนสายใยเชื่อมโยงการให้และการรับ โดยมี บริษัท เอช เซม มอเตอร์ เป็นผู้เชื่อมสายใยนี้

"สีฟ้า-เขียว" เปรียบเสมือนพื้นฟ้า พื้นน้ำ พื้นดินบนความเขียวชอุุ่ม ซึ่งเป็นสีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และธรรมชาติคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.