Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

 สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์        วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาซื้อขาย ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 594 บาท เป็นหาบละ 603 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตเหลือน้อย ต้องรอผลผลิตชุดใหม่ออกในช่วงเดือนสิงหาคม
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2564 ราคาอยู่ที่ 542.75 เซนต์/บุชเชล ราคาขยับตัวลดลง จากสภาพอากาศที่มีปริมาณน้ำฝนเข้าในพื้นที่เพาะปลูกหลัก ทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานคุณภาพข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good/excellent condition) เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 64% ขณะที่ประเทศบราซิลเผชิญกับอากาศที่เย็นลง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลที่อาจส่งผลต่อความเสียหายในพื้นที่เก็บเกี่ยว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 18.60 บาท โดยสภาพอากาศและการเพาะปลูกในฝั่งอเมริกายังคงดี แต่ปริมาณฝนเริ่มน้อยลงในบางรัฐ ซึ่งอาจทำให้แล้งกระทบต่อการเพาะปลูกได้ โดยคาดการณ์ผลผลิตฤดูกาลใหม่ยังคงสูงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อในตลาดเริ่มทรงตัว และค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากปัจจัยด้านราคาน้ำมัน
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,366.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 358.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน หลังจากที่มีรายงานพื้นที่เพาะปลูกอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านรายงานคุณภาพถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากปรับตัวลดลง 1% มาอยู่ที่ 59%
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การจับปลาของประเทศเปรู เข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลแล้ว คาดว่าอาจจะจบฤดูกาลได้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โดยขณะนี้จับปลาได้แล้วเกิน 90% ของโควต้า ด้านผู้ซื้อหลัก สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ขณะนี้เป็นช่วงนอกฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่งผลให้การซื้อหน้าท่าลดลง โดยราคาซื้อและสต๊อกหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวลดลงเช่นกัน
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคากิโลกรัมละ 36.70 ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
การซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาลดลงเล็กน้อย โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 447 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 403 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศทรงตัว โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,150 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 72-80 บาท โดยมาตรการงดรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคเนื้อหมูลดลง
ทั้งนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงย้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 72)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
การบริโภคเนื้อไก่มีปริมาณทรงตัว โดยราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท โดยการบริโภคไข่ไก่มีเพิ่มมากขึ้นจากมาตรการของภาครัฐที่เพิ่มความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.