Header Ads

Header ADS

Bidmath ยกระดับการบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลแบบ First-Party Data โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์

บริษัท Bidmath ประเทศไทย เป็นผู้นำ ด้าน Data Solutions แบบ First-Party Data แนวหน้าของประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ และเน้นการให้คำ ปรึกษา 5 ด้านสำ คัญ ได้แก่ การเป็นพันธมิตรด้านข้อมูลแบบ First-Party Data, การบูรณาการ Cloud , การจัดการข้อมูลบน Cloud, โปรเจคการเพิ่มพูนข้อมูลต่าง ๆ และการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย

Bidmath ได้เดินหน้าเปิดตัวทีมวิเคราะห์ที่จะมาช่วยแบรนด์ดังระดับโลก ในการปลดล็อกมูลค่าข้อมูลแบบ First-Party Data ซึ่งจะครอบคลุมการจัดการข้อมูลบน Cloud และได้พัฒนาความร่วมมือ เสริมสร้างความสมบูรณ์แบบของข้อมูลจากพันธมิตร ทั้งผู้ค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซภายในประเทศ

การออกกฎหมายใหม่ (PDPA) ทำให้เกิดผลกระทบต่อแบรนด์ต่าง ๆ ในการมุ่งให้ความสำคัญกับการเก็บ และจัดการ First-Party Data มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยี เป็นเพียงแค่สื่อกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จึงจำ เป็นต้องทำ การตรวจสอบ จัดหมวดหมู่ จัดระบบ วัดผล และประเมินประสิทธิภาพของข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มของข้อมูลที่ใช้

คุณ ฐิศิรักน์พิตยกูลศาล จากบริษัทกูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมทีม Bidmath ประเทศไทยในการผลักดันทีมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยนำ ความรู้ด้านเทคโนโลยี มาเสริมสร้างในการใช้ First-Party Data ประกอบกับการผนึกกำ ลังกับพันธมิตรหลักๆของเครือข่ายท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ส่วนการรวบรวมข้อมูลเชิงวิทยาศาตร์ และความสามารถในการให้คำปรึกษาของบริษัท Bidmath ประเทศไทย ในการทำ Data Projects ต่างๆนั้น ถูกนำ ทีมโดย คุณ Mahesh Babu นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับสูงของบริษัท Bidmath ประเทศไทย ผู้ที่นำ เอาประสบการณ์ด้านวิศวะกรรมการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึก และการพัฒนาโมเดลข้อมูลจากแก่นแท้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ดังนั้น คุณ Mahesh จึงเป็นหัวใจสำ คัญที่จะนำ พาทีมฟันฝ่าความซับซ้อนของการสร้างข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อนำ ไปสู่ความสำ เร็จสูงสุด

ซึ่งทั้งคุณ Mahesh Babu และคุณฐิศิรักน์ พิตยกูลศาล จะดำ เนินงานภายใต้การบริหารของ คุณ Nathaniel Acton ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท Bidmath ประเทศไทย

เกี่ยวกับ Bidmath
Bidmath บริษัทผู้นำด้านการให้คำปรึกษาการทำโฆษณาแบบ Programmatic ที่มีความโปร่งใส (Transparent Programmatic) ระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ภายใต้การบริหารของ Enora Media Holding ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม และมีสาขาใน ลอนดอน กรุงเทพฯ ฮ่องกง โตเกียว โฮจิมินห์ซิตี้ และเบงกาลูรู โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้แบรนด์ระดับโลกสามารถบริหารจัดการ การทำโฆษณาแบบ Programmatic ทีมีความโปร่งใส และด้วยการใช้ Machine Learning เข้ามานั้นจะ Unlock ให้การสื่อซื่อโฆษณาในอนาคตนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมาย

เรา BidMath มุ่งเน้นในเรื่องการทำโฆษณาแบบ Programmatic อย่างโปร่งใสด้วยการขับเคลื่อนผ่าน Data-driven ทั้งในเรื่องของการพัฒนา Solutions ต่างๆ และการช่วยเหลือในการติดตั้งระบบ Data Science สำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ อาทิเช่น การทำ Custom Algorithms เป็นต้น

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bidmath ได้ที่ https://bidmath.com หรือ ติดตามได้ที่ LinkedIn, Twitter และ Facebook. สนใจบริการติดต่อ mailto:sales@bidmath.com หรือ โทร +66 80 592 6663.

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.