Header Ads

Header ADS

กู๊ดวีคว้าตำแหน่งผู้ผลิตไฮบริดอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก

 


กู๊ดวีคว้าตำแหน่งผู้ผลิตไฮบริดอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชียแปซิฟิก


กรุงเทพมหานคร, (19 กรกฎาคม 2564)- กู๊ดวี (GoodWe) (รหัสหุ้น:688390) ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันการจัดเก็บพลังงานชั้นนำของโลก ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2564 จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (University of Applied Sciences: HTW) แห่งกรุงเบอร์ลิน


ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี ดังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “EffiBat” ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐบาลกลางเยอรมนี (German Federal Environmental Foundation) ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อประเมินประสิทธิภาพพลังงาน ของระบบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การทดสอบระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในปีนี้ ดำเนินการตรวจสอบดัชนีประสิทธิภาพระบบ (System Performance Index: SPI) ของระบบจัดเก็บพลังงานที่แตกต่างกันรวม 20 ระบบในระดับกำลังไฟ 5 และ 10 กิโลวัตต์ โดยเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดของกู๊ดวี ซีรี่ส์ ET และ EH สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นล้ำหน้าคู่แข่งอีกครั้งในปีนี้ ด้วยค่าดัชนี SPI ที่93.4% และ 91.2% ตามลำดับ....


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.