Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์จังหวัดลำพูน”ดันทำมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไย ป้องเกษตรกรโดนเอาเปรียบ

img

“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” ร่วมมือศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ผลักดันการทำมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั่ว (รูดร่วง) ให้เป็นมาตรฐานตามกฎหมาย พร้อมลงพื้นที่ดูของจริง เพื่อดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตลำไย
         
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมมือกับนายคมเพชร สำลีเติมสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั่ว (รูดร่วง) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างประกาศกำหนดชนิด ลักษณะ ค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ของเครื่องคัดขนาดลำไยตัดขั้ว (รูดร่วง) ให้เป็นเครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมาย ก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป
         
“การดำเนินโครงการดังกล่าว ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าภายใน ให้ดำเนินการจัดทำโครงการรับรองมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว (รูดร่วง) ประจำปี 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิตลำไย”นางนิยดากล่าว
         
ทั้งนี้ หลังจากการประชุมในรายละเอียดแล้ว สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องร่อนลำไย และเครื่องชั่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.ล้งรัตน์พืชผล ตำบลริมปิง 2.หจก.ดีเอสฟูีด ตำบล เหมืองง่า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง และเป็นการสร้างความมั่นใจ และความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.