Header Ads

Header ADS

ออราเคิล ร่วมกับ ดิทโต้ (ประเทศไทย) เสริมแกร่งระบบเทคโนโลยี สร้างศูนย์ข้อมูลบันทึกคดีดิจิทัล ตอบรับวิสัยทัศน์ของศาลยุติธรรม

                   

ออราเคิล ร่วมกับ ดิทโต้ (ประเทศไทย) เสริมแกร่งระบบเทคโนโลยี
สร้างศูนย์ข้อมูลบันทึกคดีดิจิทัล ตอบรับวิสัยทัศน์ของศาลยุติธรรม

            ศาลยุติธรรม เลือกโซลูชันออราเคิล ปรับระบบข้อมูลการบันทึกคดีสู่ความเป็นดิจิทัล โดยมี ดิทโต้ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร และเป็นคู่ค้าคนสำคัญของออราเคิล (Principal Oracle PartnerNetwork: OPN) ร่วมสร้างศูนย์ข้อมูลบันทึกคดีดิจิทัล พร้อมพัฒนาระบบ ให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย ครอบคลุมทุกการดำเนินงานในการจัดการกระบวนการยุติธรรม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ และคำพิพากษาจากหน่วยงานกว่า 150 ภาคส่วน ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของศาลยุติธรรม โซลูชัน Oracle Database 19c ช่วยเสริมการทำงานให้กับบุคลากรในหลายภาคส่วนที่ร่วมกับศาลยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ศาล และหน่วยงานภายนอก ให้เหล่าบุคลากรสามารถนำข้อมูลบันทึกคดีที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลายๆ ระบบ

            นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทยกล่าวว่า “ในระบบกฎหมายทั่วโลกนั้นจะมีการเก็บข้อมูลมหาศาลบนฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน การทรานส์ฟอร์มสู่ความเป็นดิจิทัลจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่สร้างประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถช่วยลดขั้นตอน และกระบวนการราชการได้อย่างตรงจุด ซึ่งโซลูชัน Oracle Database 19c ช่วยให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามแนวทาง และข้อกำหนดของศาลยุติธรรม ที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีอย่างรัดกุม”
###
เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยคือสถาบันที่มอบความเที่ยงธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และเสมอภาค ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมาย
 
เกี่ยวกับ ออราเคิล
ออราเคิลนำเสนอชุดแอปพลิเคชันแบบบูรณาการที่มาพร้อมระบบคลาวด์ (Oracle Cloud) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยและทำงานแบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) ได้ที่เว็บไซต์ www.oracle.com

 เกี่ยวกับดิทโต้ (ประเทศไทย)
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร โดยใช้ระบบดิจิทัลอัจฉริยะระดับโลกเพื่อนำเสนอโซลูชันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นระบบดิจิทัลให้แก่ลูกค้า

เครื่องหมายการค้า
Oracle, Java และ MySQL คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของออราเคิล คอร์ปอเรชัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.