Header Ads

Header ADS

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.10 ตอน “ปัญหาโรคเล็บที่พบบ่อย”

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.10 ตอน “ปัญหาโรคเล็บที่พบบ่อย” ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 -15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ผู้ช่วยวิชาการ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, อ.พญ.ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมี พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับประเด็นที่จะหยิบยกผ่าน Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.10 ตอน “ปัญหาโรคเล็บที่พบบ่อย” ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของ 1.ปัญหาโรคเล็บที่พบได้บ่อย มีอะไรบ้างและลักษณะเป็นอย่างไร 2. ลักษณะของเล็บที่ผิดปกติและไม่ควรมองข้ามมีวิธีสังเกตได้อย่างไรบ้าง 3.สาเหตุที่ทำให้เล็บเกิดการผิดปกติหรือเกิดปัญหาโรคเล็บต่าง ๆ มีอะไรบ้าง 4.ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับเล็บที่ควรทำความเข้าใจใหม่ มีอะไรบ้าง 5. เล็บสามารถบ่งบอกถึงโรคหรือภาวะผิดปกติของร่างกายได้หรือไม่ 6.วิธีดูแลสุขภาพเล็บที่ถูกต้อง เช่น การตัดเล็บ การดูแลเล็บให้แข็งแรง เป็นต้น

หากต้องการฝากคำถามเกี่ยวกับ “ปัญหาโรคเล็บที่พบบ่อย” สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนังหรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.