Header Ads

Header ADS

FWD ประกันชีวิต เปิดตัว ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง พร้อมรับมือโรคร้ายแรง และโรคชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้คุณใช้ชีวิต อย่างอิสระ คุ้มครองสูงสุด 170%

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD insurance) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันแนวคิดใหม่ “ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง” (CI Future Cover Mod Huang) เพื่อสร้างพลังแก่ตัวแทนขายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ชูจุดเด่นความคุ้มครอง ปลดล็อคคำนิยามของโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคอุบัติใหม่ และครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรงจากทุกสาเหตุ ตัวช่วยพร้อมดูแล ลดความกังวลจากภาระค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงยามเจ็บป่วย หรือหากเจ็บป่วยหนักกะทันหัน จนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,010 บาท* สำหรับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท คุ้มครองสูงสุด 170% ของทุนประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย จากการสำรวจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสวนดุสิตโพล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า 70% ของคนไทยเป็นกังวลเรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากที่สุด โดยมองหาความคุ้มครองโรคร้ายแรงและเจ็บป่วยรุนแรง ตลอดจนครอบคลุมโรคอุบัติใหม่

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมทางการเงิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งนี้ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงถือเป็นอีกสิ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับทุกครอบครัว เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มุ่งมั่นสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการวางแผน โดยเฉพาะการวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมทุกระยะ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้เปิดตัวล่าสุด “ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง” เป็นแบบประกันแนวคิดใหม่ นอกจากคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว ยังครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรงจากทุกสาเหตุรวมถึงโรคอุบัติใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศ ช่วยให้หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ครั้งแรกในประเทศไทยกับประกันแนวคิดใหม่ไม่ซ้ำใคร “ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง” ที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองทั้งหมด และหากเป็นโรคที่ไม่ตรงกับคำนิยามก็จะไม่สามารถได้รับผลประโยชน์นั้นได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่นอกเหนือไปจากโรคร้ายแรงส่วนใหญ่ที่ให้ความคุ้มครองอยู่ในปัจจุบัน ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้บริษัทฯ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องตรงตามนิยามของโรคร้ายแรง แต่ขอแค่เพียงมีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มเติมอีกด้วย จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์ ซีไอ ฟิวเจอร์ คับเว่อร์ หมดห่วง เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต หากมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องกังวล


และพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแบบ new normal และที่สำคัญช่วยให้คุณมั่นใจที่จะเดินหน้าพร้อม ‘Celebrate living’ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวล สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
คับเว่อร์ เมื่อเป็นโรคชนิดใหม่ โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุ ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

• รับเงินก้อน 50% ของทุนประกันภัย หากต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อเนื่อง 14 วัน หรือในห้องไอซียูต่อเนื่อง 5 วัน*

หมดห่วง เมื่อตรวจพบ 50 โรคร้ายแรง

  • รับเงินก้อน 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Stage) และ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Last Stage)

คุ้มครอง สูงสุด 170% ของทุนประกันภัย
ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน กับผลประโยชน์ที่คุณเคลมไปแล้ว

  • เมื่อมีการเคลมผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Stage) และ/หรือเคลมการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล* ไปแล้ว ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันสำหรับผลประโยชน์ส่วนนั้นในปีถัดไป

*ผลประโยชน์การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามเงื่อนไข เป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดโปรดศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตของ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ FWD Contact Center 1351

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.