Header Ads

Header ADS

กระทรวงการคลังซาอุดีอาระเบีย: เจ้าหน้าที่ IMF ยืนยันเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย

เจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ยืนยันถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบีย และการชะลอตัวลงของอัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่า GDP นอกภาคน้ำมันจะปรับตัวขึ้น 4.3% ในปีนี้ และ 3.6% ในปี 2565 ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า ภาคเอกชนจะเป็นผู้นำการขยายตัวในปีนี้แตะ 5.8% และจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลางและระยะยาว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.8% แถลงการณ์ฉบับนี้บันทึกอยู่ในรายงานสรุป 2021 Article IV ซึ่งได้รับการเผยแพร่ไปเมื่อไม่นานนี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชื่นชมรัฐบาลซาอุดีอาระเบียที่ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการรับมือวิกฤตการณ์สูงสุด (Supreme Crisis Committee) ตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาด เพื่อจัดการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปซึ่งได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi Vision 2030) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ตลอดจนการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลของรัฐบาลและบริการทางการเงิน การปฏิรูปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของตลาดแรงงาน และนโยบายที่แข็งแกร่ง ซึ่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียมีความพร้อมที่จะจัดการกับวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ โครงการสนับสนุนการจัดหาเงินทุนของภาคเอกชนจากธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย ก็มีส่วนสนับสนุน SME ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของการระบาดใหญ่ด้วย

เจ้าหน้าที่ IMF ยังคงยืนยันด้วยว่า นโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจนอกภาคน้ำมันนั้นประสบความสำเร็จได้ด้วยดี โดยการจัดตั้งคณะกรรมการรับมือวิกฤตการณ์ระดับสูง (High-Level Crisis Response Committee) ถือเป็นศูนย์กลางในการจัดการวิกฤตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การควบคุมโรคระบาดตั้งแต่เนิ่น ๆ และมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพก็ช่วยลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

สำหรับศักยภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่เชื่อว่า โครงการพันธมิตร “Shareek” จะมอบข้อเสนอที่จูงใจนักลงทุนผ่านระบบภาษี การเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปตลาดแรงงาน (การยกเลิกระบบสนับสนุน Kafala) จะส่งผลให้ตลาดแรงงานมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดแรงงานฝีมือที่มีทักษะสูงจากต่างชาติ ส่วนในด้านการเดินหน้ากระตุ้นการจ้างงานสตรีนั้น เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้น 13% แตะที่ระดับมากกว่า 33% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่า สินเชื่อสำหรับภาคเอกชนจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากสินเชื่อบ้านและ SME ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างกรอบการสนับสนุนรายได้ให้กับผู้ยากไร้

เจ้าหน้าที่ IMF ระบุว่า ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในซาอุดีอาระเบียมีมาก ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ยินดีกับการประกาศระดับสูงของกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Climate Strategy) และความมุ่งมั่นของผู้นำประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในด้านการเงินสาธารณะและความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ IMF ยืนยันว่า ซาอุดีอาระเบียมีความก้าวหน้าในด้านการเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ ผ่าน “Etimad Platform” เจ้าหน้าที่ชมเชยการปฏิรูปตลาดทุนที่น่าประทับใจ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความสามารถให้กับตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ในท้องถิ่น รวมถึงการเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงได้มากขึ้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงิน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระบุว่า สภาพคล่องของระบบธนาคารอยู่ในระดับดีมาก

แถลงการณ์สรุปจากรายงาน Concluding Statement of the 2021 Article IV กล่าวถึงแนวคิดการเงินแบบทั่วถึงและฟินเทค ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคฟินเทคในซาอุดีอาระเบียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจาก SAMA และ CMA แถลงการณ์สรุปชี้ให้เห็นว่า การตรึงค่าเงินยังคงเป็นตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด เนื่องจากซาอุดีอาระเบียมีทุนสำรองสูงซึ่งมากพอที่จะรักษาการตรึงค่าเงินไว้ได้

ฯพณฯ โมฮัมเหม็ด อัล-จาดาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แถลงการณ์สรุปได้เน้นย้ำถึงดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียทั้งในปัจจุบันและอนาคต และซาอุดีอาระเบียประสบความสำเร็จในการเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายมากมายที่โลกเผชิญในปีนี้และปีที่ผ่านมา เหตุผลดังกล่าวนำไปสู่การบรรลุความยั่งยืนทางการเงินซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ขุนคลังยังได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจและโครงสร้างที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 (Saudi Vision 2030) และอิทธิพลต่อการบรรลุเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม เจ้าหน้าที่ IMF ยังได้ชื่นชมความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพจากการระบาดของโควิด-19

คณะผู้แทน IMF ได้ออกแถลงการณ์อีกฉบับก่อนหน้านี้ในช่วงท้ายของการสรุปรายงาน 2021 Article IV สำหรับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายนปี 2564 แถลงการณ์สรุปนี้ยืนยันผลลัพธ์เบื้องต้นที่แถลงการณ์ก่อนหน้าบรรลุสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.