Header Ads

Header ADS

10 ปี ของกลุ่ม Unite Thailand กับงานเพาะต้นกล้าเยาวชนให้กลับมาเป็น ผู้นำชุมชน ผ่านโครงการค่ายศิลปะ10 ปี ของกลุ่ม Unite Thailand กับงานเพาะต้นกล้าเยาวชนให้


              กลับมาเป็น ผู้นำชุมชน ผ่านโครงการค่ายศิลปะ

 เมื่อเร็วๆ นี้ คุณกวินตรา เทียมไสย์ ผู้จัดการโครงการ ของกลุ่ม Unite Thailand ได้กล่าวว่า “กลุ่ม Unite Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีความเชื่อในเรื่องการใช้โอกาสเข้าถึงการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนผ่านงานศิลปะ โดยทางกลุ่มฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภายใต้การริเริ่มของ ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา ประจำปี 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านเสรีภาพทางการแสดงออก เช่น การใช้ศิลปะหรือการพูด เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เปิดกว้าง ประกอบด้วยเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลม.6 รวมถึงคนในชุมชน

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มฯ ได้ทำงานภายใต้ปรัชญาที่ว่าการศึกษาและการเข้าถึงโอกาสต่างๆ คือการสร้างรากฐานที่ดีและมั่นคงให้กับเยาวชนและชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการค่ายศิลปะให้เยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร, เลย, ลำพูน, กาญจนบุรี, ลพบุรี, ชลบุรี ฯลฯ รวมแล้วกว่า 26 ครั้ง โดยกิจกรรมที่จัดในค่ายฯ จะใช้เวลา 1 วันประกอบไปด้วยการใช้ศิลปะกับเยาวชนหรือผู้ที่มาร่วมในโครงการฯ โดยจะมีโจทย์ให้วาดรูปภาพ เช่น โรงเรียนในฝัน ซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่ความจริงแล้วจะสะท้อนถึงในสิ่งที่เขาต้องการ เป็นการจุดประกายความคิด ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริง หรืออาจพูดได้ว่าศิลปะนำมาซึ่งความคิด การกล้าแสดงออก และการค้นพบตัวตนเป็นคนในสังคมที่มีคุณภาพ หลังจากวาดภาพเสร็จแล้วก็จะให้เด็กออกมาพูดแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไร ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำถึงการเป็นผู้นำและการกล้าแสดงออก นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนาน การเลี้ยงขนมและอาหารให้กับเยาวชน ฯลฯ สรุปโดยรวมสิ่งที่กลุ่ม Unite Thailand ได้รับจากโครงการฯ นี้ก็คือการได้สร้างเครือข่ายนักเรียน และต้นกล้าของสังคมที่มีความกล้าคิดและแสดงออกที่มีขอบเขต การสร้างแรงบันดาลใจและการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบสถานที่จัดค่าย เป็นต้น     

คุณกวินตรา เทียมไสย์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเมื่อหลายปีก่อนทางกลุ่มฯ ได้ไปลงพื้นที่ใน จ.ลำพูน และมีเยาวชนคนหนึ่งได้มาเข้าร่วมโครงการฯ และได้มีการติดต่อกันเรื่อยมา จนในปัจจุบันเยาวชนคนดังกล่าวฯ ได้สอบติดคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยล่าสุดได้โทรศัพท์มาเล่าและขอความคิดเห็นในการทำหนังหรือภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนเรื่องราวของสังคม นับเป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของทางโครงการฯ และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการค่ายศิลปะได้เหมือนเดิม ที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ จึงได้มีการจัดทำกระเป๋าผ้าและเสื้อเพ้นท์สีขายให้กับบุคคลที่สนใจ เพื่อหารายได้นำไปซื้ออาหารให้ชุมชน รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษา อาทิ ดินสอ สมุด กระดาษ ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน ส่วนทิศทางต่อไปหลังจากนี้ของกลุ่ม Unite Thailand ก็จะยังคงเหมือนเดิมคือการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เพื่อจะได้กลับมาเป็นผู้นำของชุมชน, รวมถึงการสร้างเครือข่ายของเยาวชน และสุดท้ายจะขอฝากข้อคิดไว้ว่าหากคุณเป็นบุคคลที่สามารถสร้างโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งได้ ก็ขอให้ทำ เพราะโอกาสนั้นอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนๆ หนึ่ง ไปได้ตลอดกาล โดยผู้สนใจในกิจกรรมของกลุ่มฯ สามารถเข้าไปดูหรือติดตามได้ที่ Facebook : UNITE Thailand และทาง Instagram @UNITE2011 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   

                    


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.