Header Ads

Header ADS

บางกอกแลนด์ ขานรับนโยบายรัฐบาลฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน บริษัทและพนักงานร้านค้าทั้งหมดครบ 2 เข็ม100% เน้นย้ำความปลอดภัย และความมั่นใจแก่ลูกค้า
บางกอกแลนด์ ขานรับนโยบายรัฐบาลฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงาน


บริษัทและพนักงานร้านค้าทั้งหมดครบ 2 เข็ม100% เน้นย้ำความปลอดภัย


และความมั่นใจแก่ลูกค้า

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกในอาณาจักร อิมแพ็ค เมืองทองธานีขานรับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการบริหารจัดการให้พนักงานบริษัทฯ และพนักงานในศูนย์การค้าทั้งหมดเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคครบจำนวน 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 100% ทั้งนี้  เพื่อเป็นการตอกย้ำความปลอดภัยของพนักงาน และส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์การค้า ณ โครงการ บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์, คอสโม บาซาร์ และคอสโม วอล์ค


นายปีเตอร์  กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด


 (มหาชน)  กล่าวว่า “เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์ฯ อิมแพ็คได้เปิดอาคารชาลเลนเจอร์ อิมแพ็ค


 เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม


บุษราคัมเพื่อช่วยผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งเราตระหนักเป็นอย่างดีว่า


ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ การให้ความมือกับจากทุกฝ่ายล้วนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วง


เวลาที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนี้ บริษัทฯ จึงได้เร่งนำวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับพนักงานบริษัท


 และพนักงานที่ให้บริการตามศูนย์กลางค้าต่างๆ ทุกคนจนครบจำนวน 2 เข็ม 100%   นอกจากนี้


 เรายังมีการปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรการในการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยภายในทุก


ศูนย์อย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศูนย์ฯ ใส่หน้ากาก บริการเจลแอลกอฮอล์


 การทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้ง เว้นระยะห่างในบริเวณศูนย์การค้า และภายในร้านค้า


ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นกัน”ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.