Header Ads

Header ADS

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Born To Be Engineer 2021 ต้อนรับ นศ.ใหม่...สู่วิศวกรระดับโลก

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Born To Be Engineer 2021 ต้อนรับ นศ.ใหม่...สู่วิศวกรระดับโลก

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Born To Be Engineer2021 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับทีมผู้บริหาร คณาจารย์จาก 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้ามาสู่ครอบครัววิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้นักศึกษาได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ และได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมองถึงเป้าหมายในอนาคต การทำงาน และแนวโน้มการพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

 


            รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ชีวิตที่เบิกบานและมีความหมายในคณะวิศวะมหิดล ว่า วิศวกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ กว่า 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้สร้างสรรค์วิศวกรคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศและโลกที่ดียิ่งขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของการบูรณาการพหุศาสตร์ในงานวิจัยและวิศวกรรมศาสตร์สู่การเป็น World-Class Engineering พรั่งพร้อมด้วยคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ซึ่งเปี่ยมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ได้จริงเพื่อสังคมเศรษฐกิจไทยและประชาคมโลก ใน 4 ด้าน คือ 1.) Healthcare Engineering 2.) Digital Engineering 3.) Logistic & Railway Engineering 4.) Sustainable Engineering นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ยังเป็นผู้นำในการพัฒนายกระดับการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับโลก โดยเป็นโมเดลรายแรกที่กำลังนำทุกหลักสูตร เข้าสู่การพิจารณารับรองมาตรฐานสากลจากคณะกรรมการ ABET หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology ซึ่งจะนำไปขยายผลต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของไทยนั้น ภายใต้มาตรฐานสากลนี้คือ ประตูแห่งโอกาสซึ่งเปิดกว้างที่จะทำให้วิศวกรไทยในอนาคตเป็นที่ยอมรับและสามารถทำงานในประเทศและนานาประเทศได้ทั่วโลก

     

  

            งาน Born To Be Engineer ได้รับเกียรติจาก มร.แจคกี้ ชาง (Jackie Chang)ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคส์ของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากความสำเร็จของเดลต้าฯ แก่นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันการดำเนินงานของเดลต้าฯ แบ่งเป็น Power Electronics , Automation & Building Automationและ Infrastructure โดยมีเครือข่าย R&D Lab  โรงงานผลิต และสำนักงานในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งได้เผยแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลกที่สร้างโอกาสให้วิศวกร ได้แก่ 1.Sustainable Cities & Building 2. Connectivity & E-Commerce 3.Energy Infrastructure และ 4.Manufacturing Expansion ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ บริการจะเป็นไปในทิศทาง Green Solutionsที่ตอบโจทย์วิถีใหม่ขององค์กร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลกที่ยั่งยืน โดยวิศวกรรมจะเป็นฐานอันแข็งแกร่งในการต่อยอดสร้างนวัตกรรมให้แก่โลกของเรา

 


              ในงานบรรยากาศอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีและความคิดสร้างสรรค์ เชิญคนรุ่นใหม่ชอน กัลอัพ นักศึกษาปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มาร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดี ๆ เขาเป็นหัวหน้าทีม Calamari ที่ประกอบด้วยพลังคนหนุ่มสาว 22คน สร้างผลงานนวัตกรรม ระบบป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติ (Flood Prevention Protocol)” คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก Delta Cup 2021 เวทีการแข่งขันนวัตกรรมระบบอัตโนมัติระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก 564 ทีม จาก 200 มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้เขายังแบ่งปันแนวคิดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการรวมพลังเพื่อนๆ นำความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งดีมีประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาได้จริง สร้างสังคมให้น่าอยู่ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโลกที่ยั่งยืน 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.